Artikelen in de category "Video"

BrainSquare! (BreinPlein!) at primary school: A short informative video

Together with curiosity, skills related to spatial and logical thinking are important for every child’s development. ‘Wow! Look at that!’ ‘What is this?’ and ‘How does it work?’ are reactions that our team at the Centre for Brain and Learning of the Vrije Universiteit Amsterdam hopes to inspire from children who use our learning materials.

Our team at the Centre for Brain and Learning of the Vrije Universiteit Amsterdam develops innovative learning materials that stimulate the development of spatial and logical skills. New scientific insights suggest that these skills are relevant for children’s neuropsychological development during primary school. That’s why we develop new materials, as well as introducing challenging instructions for existing materials. We call this project BrainSquare! (in Dutch: BreinPlein!), and it consists of construction materials, puzzles and tasks for the development of thinking and concentration skills.

This is a short video about BreinPlein! at primary school. To watch the video, click.

BrainSquare! helps develop children’s neurocognitive skills: A short informative video.

Various organizations and schools have been working with materials developed by BrainSquare! since 2012. Our video shows children aged between 5 and 12 years using these materials and instructions at primary school level. The children train their neurocognitive skills by working with innovative learning materials for science and technology. that also stimulate their curiosity. The video gives an idea about the possibilities within classroom settings and introduces some of the materials used. BrainSquare! materials have been used at approximately 40 schools. More information and materials will soon be available on the following websites: www.hersenenenleren.nl and www.breinplein.nl.

Which neurocognitive skills does BrainSquare! help develop? 

BrainSquare! helps develop many cognitive and non-cognitive functions and skills. The main focus is on thinking and creativity, on problem solving, spatial reasoning and planning. But BrainSquare! also stimulates the development of attention, concentration, and spatial skills, as well as helping children with fine and complex motor skills, perception, estimating and measuring distances, time and understanding forces. The development of these neurocognitive skills is important for academic performance in general, and for learning mathematics or language in particular. BrainSquare! also stimulates the use of (new) words and helps children to communicate. The materials we developed have been greeted enthusiastically by teachers and students (aged 5 to 12).

The BrainSquare! project has been made possible by the financial support of the Platform Betatechniek (Talentenkracht) and the financial support of NWO (Nationaal Inititiatief Hersenen en Cognitie). We thank all the students and staff of the Willem-Alexanderschool in Bergen (NH, the Netherlands), as well as the Tabijn organization for primary schools, for their cooperation.

Mathematicum op BreinPlein!: een filmpje

Op 11 oktober hebben wij een informatiefilmpje over ons project BreinPlein! online gezet. In aanvulling hierop volgt nu een tweede – wat langer – filmpje over onze aanpak om nieuwsgierigheid, ruimtelijk denken en exploreren te stimuleren in de klas. Deze filmpjes zijn bedoeld ter inspiratie voor diegenen die interesse hebben in materialen en aanpak zoals gebruikt op BreinPlein!. Op www.hersenenenleren.nl staat wat achtergrondinformatie over het project en de aanpak.

Onderstaande filmpje gaat over BreinPlein! als een reizende tentoonstelling met puzzels, opdrachten voor probleem oplossen en logisch redeneren. Het bevat materiaal van het Mathematicum in Duistland, een wetenschapsmuseum. Het centrum Brein & Leren werkte ermee om basisschoolkinderen te stimuleren rond de thema’s wetenschap, bètavaardigheden en techniek. Ons onderwijsontwikkelingsproject is gestart door Jelle Jolles en Helen Reed in 2011.  Het BreinPlein! heeft met materiaal van het Mathematicum op enkele tientallen basisscholen in west-nederland en Amsterdam gewerkt en heeft ook in 2011, 2014 en 2015 op NEMO een plek gehad. Op grond van de succesvolle ervaringen met BreinPlein!-1.0 is het verder uit-ontwikkeld. BreinPlein!-2.0 wordt momenteel ingezet op een tiental basisscholen. Het is de bedoeling dat de kernonderdelen ervan worden vrijgegeven in begin 2016.

BreinPlein! op de basisschool: een informatiefilmpje

Nieuwsgierigheid en vaardigheden op gebied van het ruimtelijk denken en redeneren zijn belangrijk voor ieder kind. ‘Wow, moet je zien!’ ‘Wat is het en hoe werkt het?’. Het Centrum Brein & Leren van de Vrije Universiteit heeft innovatieve leermiddelen ontwikkeld om dergelijke vaardigheden te helpen ontwikkelen. De gedachte is dat deze waardevol kunnen zijn voor het onderwijs op de basisschool. Er is nieuw materiaal ontwikkeld, maar ook gaat het om bestaand materiaal dat is voorzien van nieuwe instructies. BreinPlein! is de naam voor dit geheel aan bouw- en speelmateriaal, puzzels, denk- en concentratiespellen.

Over BreinPlein! is een informatiefilmpje gemaakt. Om dit filmpje te zien, klik

BreinPlein! en Neurocognitieve vaardigheden. Een informatiefilmpje

Rond BreinPlein! wordt sinds 2012 samengewerkt met scholen en andere maatschappelijke organisaties. Op basisscholen is gewerkt met kinderen uit groep 2 tot en met 8. Dat is te zien in dit informatiefilmpje. Kinderen worden getoond die aan het werk zijn met innovatieve leermiddelen voor w&t, neurocognitieve vaardigheden en materiaal dat nieuwsgierigheid opwekt. Het filmpje geeft een indruk van wat er met het materiaal ‘in de klas’ mogelijk is. En het laat zien om wat voor materialen het gaat. BreinPlein! is in het kader van onderwijsvernieuwing op een veertig-tal scholen gebruikt. In komende maanden worden onderdelen van BreinPlein! vrijgegeven. Informatie daarover volgt via de websites www. hersenenenleren.nl en www.breinplein.nl.

Om welke functies en vaardigheden gaat het?

In BreinPlein! gaat het om vele cognitieve en non-cognitieve functies en vaardigheden. Centraal staan de denk-creativiteit, het problemen oplossen en logisch redeneren, en het plannen en verbanden leggen. Ook wordt door BreinPlein een beroep gedaan op de aandacht, de concentratie en het ruimtelijk inzicht. Ook de grote en de wat fijnere motoriek, waarnemingsfuncties en het schatten van afstanden, tijd en kracht zijn belangrijk. De ontwikkeling van deze neurocognitieve vaardigheden helpt ook met schools presteren op gebied van rekenen en taal. Het BreinPlein! materiaal doet ook beroep op taal en communicatie tussen kinderen en stimuleert deze. Zowel leerkrachten als leerlingen (groep 2-8) zijn enthousiast.

De ontwikkeling van BreinPlein! is mede mogelijk gemaakt door subsidie van het Platform Betatechniek in het kader van het Talentenkracht programma, en subsidie van NWO in het kader van het Nationaal Initiatief Hersenen en Cognitie (NIHC). Wij danken de leerlingen en de onderwijsstaf van de Willem-Alexanderschool in Bergen (NH) van de Tabijn scholengroep. 

Het opvoeddebat: ‘jongeren hebben tot ver na het 20e steun en sturing nodig’

Op 11 februari is via het internet het opvoeddebat van start gegaan. Op de website is de stelling geponeerd ‘Pubers hebben tot hun 25e steun en sturing nodig’. Tussen dat moment en 1 maart hebben meer dan 3700 bezoekers hun stem uitgebracht. Ongeveer tweederde van de stemmers is het eens met de stelling.

>> Lees het hele artikel