Artikelen met tag "ontwikkeling"

Een traaggroeiende boom kan ook de hoogste worden

Het januarinummer van het tijdschrift Van Twaalf Tot Achttien (VTTA) heeft aandacht gegeven aan de stelling die Jelle Jolles enkele jaren geleden heeft gebruikt in een uitzending van het TV-programma Buitenhof. ‘Een traaggroeiende boom kan ook de hoogste boom worden’. Hij schreef er voor VTTA een toelichting bij. Lees het stuk hier.

Reizende expositie BREINPLEIN in NEMO tijdens museumweekend

De reizende expositie BREINPLEIN staat tijdens het museumweekend op 2 en 3 april in Science center NEMO in Amsterdam. Bezoekers worden weer kleine wetenschappers in BREINPLEIN: een tentoonstelling waar kinderen worden uitgedaagd, waar ze hun ruimtelijke vaardigheden testen en problemen oplossen, en waar ze zich kunnen verwonderen over wetenschap en techniek. Het is een onderzoeks- en ontwikkelingsproject van professor Jelle Jolles en drs. Helen Reed van het Centrum Brein & Leren Amsterdam, dat deel uitmaakt van onderzoeksinstituut LEARN! (Vrije Universiteit Amsterdam). De ervaringsexpositie trekt van januari t/m half april langs verschillende scholen in de omgeving van Amsterdam en Utrecht.

>> Lees het hele artikel

LEERLIJN: op zoek naar een succesvolle schoolloopbaan

Onderzoekers van onderzoeksinstituut LEARN! en het centrum Brein & Leren in Amsterdam gaan de komende maanden op zoek naar de factoren die een succesvolle schoolloopbaan bepalen. Waarom gaan sommige leerlingen graag naar school en andere niet? Kunnen ze zich goed concentreren in de klas? Vinden ze het belangrijk om hun huiswerk te maken? Wat voor leraar zien ze het liefst voor de klas? Willen ze graag meer sport op school? En durven ze uit te blinken in de klas? Dit zijn voorbeelden van vragen die op middelbare scholen leven en die met het project LEERLIJN beantwoord worden.

Wat is LEERLIJN?
LEERLIJN is een onderzoek naar de vaardigheden, beleving, motivaties en de sociale omgeving van jongeren in de eerste klas van het vmbo, havo en vwo. Het wordt uitgevoerd door LEARN! op basis van eerder wetenschappelijk onderzoek. >> Lees het hele artikel

BREINPLEIN laat kinderen ontdekken

BREINPLEIN is een reizende tentoonstelling voor kinderen rond de thema’s wetenschap, wiskunde en techniek. Het is een onderzoeksproject van het Centrum Brein & Leren Amsterdam, dat deel uitmaakt van onderzoeksinstituut LEARN! van de Vrije Universiteit Amsterdam. Van januari t/m maart 2011 trekt de ervarings-expositie langs verschillende scholen in de omgeving van Utrecht en Amsterdam.

Het doel van BREINPLEIN is basisschoolleerlingen in contact brengen met materialen die hen uitnodigen te exploreren, te onderzoeken en creatief bezig te zijn op het gebied van wetenschap, wiskunde en techniek. Het onderzoeksproject wil schoolkinderen uitdagen om vragen te stellen, zich te verwonderen en zich af te vragen :”He? Hoe zit dat? Hoe kan dat?” Door het observeren van het gedrag van kinderen tijdens de tentoonstelling proberen de ontwikkelaars en onderzoekers van het BREINPLEIN-project vragen te beantwoorden over de ontwikkeling van neuropsychologische vaardigheden bij kinderen. Deze vaardigheden zijn nodig om ruimtelijk te kunnen denken, te kunnen abstraheren, problemen op te lossen en verbanden te leggen. Daarmee zijn ze van belang zowel voor rekenen en beta-vaardigheden als voor taal en denk-vaardigheden.>> Lees het hele artikel

De groeistuipen bij brein, puber en adolescent (Buitenhof TV 4 april 2010, Jelle Jolles)

Hoe moet het verder met de jongens in Nederland? Jongens blijven vaker zitten dan meisjes, halen lagere cijfers en gaan vaker zonder diploma van school. Buitenhof TV wijdde een special aan de gevolgen van recent hersen- en neuropsychologisch onderzoek op de opvoeding en onderwijs aan pubers en adolescenten. Ik heb betoogd dat er in een te vroeg stadium keuzes worden gevraagd van jongeren die nog niet aan die keuzes toe zijn. Dit geldt voor zowel jongens als meisjes. Mijn stelling: “Een langzaam groeiende boom kan uiteindelijk de hoogste worden”. Lees verder of Bekijk video.

>> Lees het hele artikel