Artikelen met tag "onderwijs"

Tiener, brein en ontplooiing

Het web-artikel ‘Tiener, brein en ontplooiing’ is beschikbaar voor download. Jelle Jolles schreef het naar aanleiding van zijn presentatie op ResearchEd op 30 januari. Meer daarover: zie http://www.jellejolles.nl/de-tiener-het-brein-en-ontplooiing/

Jelle Jolles (2016). De tiener, zijn brein en ontplooiing. Webpublicatie 160206. URL: http://www.jellejolles.nl/de-tiener-het-brein-en-ontplooiing/ Downloaden: klik hier

Jelle Jolles in het Parool: ‘Veel kinderen hebben meer in hun mars’

In het Parool vertelt prof. Jelle Jolles over inhoudelijke veranderingen in het onderwijs en de rol van de leerkracht en docent. Met als uitgangspunt dat kinderen beter gaan presteren en elk talent zich optimaal ontwikkelt. Jolles is neuropsycholoog, hoogleraar hersenen gedrag en educatie en directeur van het VU-onderzoeksinstituut LEARN! en het centrum Brein en Leren.

Uit het interview:
“Ik zou willen dat in het onderwijs veel meer aandacht komt voor persoonlijke groei: leren leren, zelfevaluatie, leren denken. Laat kinderen zaken zelf onderzoeken, prikkel de nieuwsgierigheid. En als ze het zelf niet meer weten, kunnen ze klasgenoten erbij halen, een vriend of de juf. Dat is eigenlijk de kern van het studiehuis of ‘het nieuwe leren’. Maar dergelijk onderwijs vereist wel een sturende, inspirerende en steunende docent. De pedagogisch en inhoudelijk bekwame docent moet een veel grotere rol krijgen.

Klik hier voor het interview de bijlage PS Kind van het Parool van 19 mei 2011.

LEERLIJN: op zoek naar een succesvolle schoolloopbaan

Onderzoekers van onderzoeksinstituut LEARN! en het centrum Brein & Leren in Amsterdam gaan de komende maanden op zoek naar de factoren die een succesvolle schoolloopbaan bepalen. Waarom gaan sommige leerlingen graag naar school en andere niet? Kunnen ze zich goed concentreren in de klas? Vinden ze het belangrijk om hun huiswerk te maken? Wat voor leraar zien ze het liefst voor de klas? Willen ze graag meer sport op school? En durven ze uit te blinken in de klas? Dit zijn voorbeelden van vragen die op middelbare scholen leven en die met het project LEERLIJN beantwoord worden.

Wat is LEERLIJN?
LEERLIJN is een onderzoek naar de vaardigheden, beleving, motivaties en de sociale omgeving van jongeren in de eerste klas van het vmbo, havo en vwo. Het wordt uitgevoerd door LEARN! op basis van eerder wetenschappelijk onderzoek. >> Lees het hele artikel

BREINPLEIN laat kinderen ontdekken

BREINPLEIN is een reizende tentoonstelling voor kinderen rond de thema’s wetenschap, wiskunde en techniek. Het is een onderzoeksproject van het Centrum Brein & Leren Amsterdam, dat deel uitmaakt van onderzoeksinstituut LEARN! van de Vrije Universiteit Amsterdam. Van januari t/m maart 2011 trekt de ervarings-expositie langs verschillende scholen in de omgeving van Utrecht en Amsterdam.

Het doel van BREINPLEIN is basisschoolleerlingen in contact brengen met materialen die hen uitnodigen te exploreren, te onderzoeken en creatief bezig te zijn op het gebied van wetenschap, wiskunde en techniek. Het onderzoeksproject wil schoolkinderen uitdagen om vragen te stellen, zich te verwonderen en zich af te vragen :”He? Hoe zit dat? Hoe kan dat?” Door het observeren van het gedrag van kinderen tijdens de tentoonstelling proberen de ontwikkelaars en onderzoekers van het BREINPLEIN-project vragen te beantwoorden over de ontwikkeling van neuropsychologische vaardigheden bij kinderen. Deze vaardigheden zijn nodig om ruimtelijk te kunnen denken, te kunnen abstraheren, problemen op te lossen en verbanden te leggen. Daarmee zijn ze van belang zowel voor rekenen en beta-vaardigheden als voor taal en denk-vaardigheden.>> Lees het hele artikel

De Onderwijsagenda: ‘een debat om van te leren’

Dat zegt de Volkskrant in haar zaterdageditie van 21 november: “We vragen een debat over het onderwijs. Want we moeten ervan leren. Ouders, docenten en andere ervaringsdeskundigen zijn aan zet: hoe kan het onderwijs in Nederland beter? Hoe lossen we de problemen op?”. De Volkskrant probeert met de Ondewijsagenda de knelpunten op een rijtje te krijgen en wil graag van alle mogelijke betrokkenen weten wat er moet gebeuren (klik hier voor een pdf van het artikel).

>> Lees het hele artikel