Artikelen met tag "leren"

W&T café: nieuw leermateriaal voor nieuwsgierigheid en denken

Op 29 juni vond in De Balie in Amsterdam de allereerste bijeenkomst plaats van een W&T café gewijd aan het BreinPlein leermateriaal. Leraren uit het basis- en voortgezet onderwijs maar ook andere onderwijsprofessionals maakten actief kennis met dit materiaal. Het heeft potentie voor toepassing in de klas in het stimuleren van nieuwsgierigheid en van vaardigheden die nodig zijn op het gebied van wetenschap en technologie. Dit is vernieuwend voor het onderwijs, omdat de materialen op basis van wetenschappelijke inzichten zijn ontworpen. De materialen en taken zijn uitvoerig beproefd op diverse scholen in Nederland door het Centrum Brein & Leren aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

>> Lees het hele artikel

De tiener, diens brein en ontplooiing: verslag van een workshop

Schermafbeelding 2016-05-06 om 16.35.27

Op 4 april 2016 gaf Jelle Jolles een workshop over de tiener en diens brein aan docenten van de vijf gymnasia in Amsterdam. De workshop was onderdeel van een studiedag. Het doel was om docenten en schoolleiders inzichten te geven over de ontwikkeling van neuropsychologische vaardigheden van de tiener. Zijn hoop en verwachting is dat docenten dergelijke kennis en inzichten kunnen gebruiken om de tiener te ondersteunen in diens persoonlijke groei en ontplooiing en daarmee leerprestaties en studiemotivatie te verbeteren.

Er is een hand-out van zijn workshop; deze bevat deze een deel van het gebruikte beeldmateriaal (vanwege vanwege copyright kwesties).

De handout is te downloaden: hier

Ben je ooit te oud om te leren?

Uitzending radio 1, 19 april 2011
Een gesprek met Jelle Jolles over Levenlang leren.

Had u het na uw 25e levensjaar al helemaal gehad met de boeken en lange colleges? De 89-jarige theoloog Gerrit Deems denkt daar anders over. Vandaag verdedigt hij in Nijmegen zijn proefschrift over de priester Alfons Ariëns. Daarmee behoort Deems tot één van Nederlands oudste promovendi. Wat doet leeftijd eigenlijk met je hersenen? Is het lastig om op latere leeftijd nieuwe informatie te vergaren?

Hier kunt u het gesprek hieronder beluisteren:
[mp3player width=240 height=18 config=fmp_jw_widget_config.xml file=http://neuropsych-publishers.nl/radio1NCRVjj.mp3]