Nieuwsgierigheid en vaardigheden op gebied van het ruimtelijk denken en redeneren zijn belangrijk voor ieder kind. ‘Wow, moet je zien!’ ‘Wat is het en hoe werkt het?’. Het Centrum Brein & Leren van de Vrije Universiteit heeft innovatieve leermiddelen ontwikkeld om dergelijke vaardigheden te helpen ontwikkelen. De gedachte is dat deze waardevol kunnen zijn voor het onderwijs op de basisschool. Er is nieuw materiaal ontwikkeld, maar ook gaat het om bestaand materiaal dat is voorzien van nieuwe instructies. BreinPlein! is de naam voor dit geheel aan bouw- en speelmateriaal, puzzels, denk- en concentratiespellen.

Over BreinPlein! is een informatiefilmpje gemaakt. Om dit filmpje te zien, klik

BreinPlein! en Neurocognitieve vaardigheden. Een informatiefilmpje

Rond BreinPlein! wordt sinds 2012 samengewerkt met scholen en andere maatschappelijke organisaties. Op basisscholen is gewerkt met kinderen uit groep 2 tot en met 8. Dat is te zien in dit informatiefilmpje. Kinderen worden getoond die aan het werk zijn met innovatieve leermiddelen voor w&t, neurocognitieve vaardigheden en materiaal dat nieuwsgierigheid opwekt. Het filmpje geeft een indruk van wat er met het materiaal ‘in de klas’ mogelijk is. En het laat zien om wat voor materialen het gaat. BreinPlein! is in het kader van onderwijsvernieuwing op een veertig-tal scholen gebruikt. In komende maanden worden onderdelen van BreinPlein! vrijgegeven. Informatie daarover volgt via de websites www. hersenenenleren.nl en www.breinplein.nl.

Om welke functies en vaardigheden gaat het?

In BreinPlein! gaat het om vele cognitieve en non-cognitieve functies en vaardigheden. Centraal staan de denk-creativiteit, het problemen oplossen en logisch redeneren, en het plannen en verbanden leggen. Ook wordt door BreinPlein een beroep gedaan op de aandacht, de concentratie en het ruimtelijk inzicht. Ook de grote en de wat fijnere motoriek, waarnemingsfuncties en het schatten van afstanden, tijd en kracht zijn belangrijk. De ontwikkeling van deze neurocognitieve vaardigheden helpt ook met schools presteren op gebied van rekenen en taal. Het BreinPlein! materiaal doet ook beroep op taal en communicatie tussen kinderen en stimuleert deze. Zowel leerkrachten als leerlingen (groep 2-8) zijn enthousiast.

De ontwikkeling van BreinPlein! is mede mogelijk gemaakt door subsidie van het Platform Betatechniek in het kader van het Talentenkracht programma, en subsidie van NWO in het kader van het Nationaal Initiatief Hersenen en Cognitie (NIHC). Wij danken de leerlingen en de onderwijsstaf van de Willem-Alexanderschool in Bergen (NH) van de Tabijn scholengroep.