Kunnen kleuters causaal redeneren? Je kunt ze leren om verhalen te vertellen. En dat stimuleert het causaal redeneren. Lees deze bijdrage van dr Helen Reed naar aanleiding van haar artikelen in het Journal of Research in Childhood Education en in De Wereld van het Jonge Kind: 

Schermafbeelding 2015-06-29 om 21.09.10Oorzaak-gevolg relaties zijn van groot belang voor rekenen en wiskunde: wat je doet met één variabele heeft gevolgen voor een andere variabele. Jonge kinderen leren oorzaak-gevolg relaties te doorgronden (zogenaamd ‘causaal redeneren’) onder andere door verhalen te vertellen over wat ze dagelijks meemaken. Dit kun je ook stimuleren door ze verhalen te laten vertellen over wat ze in plaatjes zien, en ze dat samen in kleine groepjes te laten doen. In dit onderzoek kregen kleine groepjes kleuters de vrije hand om samen verhalen te vertellen aan de hand van plaatjes uit prentenboeken. De mate waarin het causaal redeneren verbeterde bleek gerelateerd aan de manier waarop de kinderen in hun groepjes onderling praatten. De minste vooruitgang werd gezien wanneer kinderen bleven steken in oppervlakkige en eenvoudige opmerkingen over de plaatjes, terwijl de meeste vooruitgang werd geboekt wanneer kinderen elkaar uitdaagden, gedetailleerde observaties maakten en verklaringen zochten voor wat ze in de plaatjes zagen. Als leerkrachten de juiste omstandigheden scheppen en de juiste prentenboeken inzetten, kunnen ze op deze wijze kleuters helpen om hun causaal redeneren te verbeteren (dr Helen Reed, juni 2015). Download de pdf’s:

Helen Reed en Lydia Flores Gonzalez-Kes. (2015, May). Stimuleren van causaal redeneren bij kleuters: Samen verhalen vertellen. De Wereld van het Jonge Kind, 42(9), 4-7. Download pdf: 150526ReedWereldJongkindVerhalenVertellen

Reed, H. C., Hurks, P. P. M., Kirschner, P. A., & Jolles, J. (2015). Preschoolers’ causal reasoning during shared picture book storytelling: A cross-case comparison descriptive study. Journal of Research in Childhood Education, 29(3), 367-389. doi: 10.1080/02568543.2015.1042126. Download pdf: 150624ReedArtikelJRCE kopie