Pagina 3 - 16

De neuropsychologische ontwikkeling van de jonge sporter

Voor het digitale vakblad Hockeyvisie van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond schrijft prof. Jelle Jolles een serie van drie artikelen over de neuropsychologische ontwikkeling van de jonge sporter. De drie artikelen zijn toegespitst op de hockeysport en zijn van toepassing op de ontwikkeling van álle sporttalent. Het eerste artikel is reeds verschenen op 22 juli. Lees er hier meer over of klik hier voor het artikel.

Film 2: BreinPlein! stimuleert kinderen in denken en redeneren: een instructiefilm

BreinPlein1 BreinPlein! is een set speel en leermaterialen voor kinderen van 6 tot 14 jaar. Het is bruikbaar voor het prikkelen van de nieuwsgierigheid en vaardigheden op het gebied van ruimtelijk denken en redeneren. In een nieuw instructiefilmpje, uitgebracht op 29 juni 2016, worden voorbeelden gegeven van het materiaal en van de manier waarop kinderen ermee kunnen werken. Het Centrum Brein & Leren Amsterdam heeft voor BreinPlein! nieuw materiaal ontwikkeld. Maar ook gaat het om bestaand materiaal dat vrij beschikbaar is en via internet kan worden aangeschaft bij leveranciers. Al het materiaal is voorzien van nieuwe instructies en tips. Doel van BreinPlein is om neurocognitieve vaardigheden te stimuleren EN om plezier te beleven aan deze denk- en knutselmaterialen ‘Hee, juf, dit is net zo leuk als spelen!’ Het gaat bij het leermateriaal om bouwen, om denk-taken en om puzzels. Om het instructiefilmpje van BreinPlein te zien, klik hier. Op de website hersenenenleren.nl is meer informatie over BreinPlein! te vinden, klik hier. Rond 20 augustus 2016 zullen achtergronden en kern-instructies via deze website vrij ter beschikking worden gesteld.

>> Lees het hele artikel

Hoeveel prikkels kan een baby van zes maanden hebben?

TrouwDeOpVoedvraagBabyPrikkelsIn de Column ‘De Opvoedvraag’ in de Trouw van 29 juni wordt de vraag gesteld: ‘Hoeveel prikkels kan een baby van zes maanden eigenlijk hebben?’ Deze vraag is gesteld door een moeder van een 6 maanden oude baby. Journaliste Maaike Bezemer heeft deze vraag o.a. aan prof. Jelle Jolles voorgelegd. Volgens Jolles hebben ook baby’s belang bij een intensieve interactie met hun omgeving (vooral moeder). Voor warmte maar ook zintuigelijke en cognitieve ontwikkeling. Baby’s en kinderen worden in het algemeen te weinig gestimuleerd. Voor een ontwikkelende baby, peuter of kleuter is het essentieel dat er veel en zinvolle prikkels binnenkomen. Elk kind is in aanleg een nieuwsgierig kind. Lees de column hier.

De tiener, studiesucces en jongens-meisjes verschillen

In het aprilnummer van vakblad Profiel verscheen het artikel van Jelle Jolles over de neuropsychologische ontwikkeling van adolescenten in relatie tot studiesucces en de verschillen hierbij tussen jongens en meisjes. Dit artikel is nu ook te raadplegen op Didactief Online. Lees hier de blog van Jelle Jolles of klik hier voor het artikel.

In november 2016 verschijnt het nieuwe boek van Jelle Jolles: ‘Het tienerbrein. Over de adolescent tussen biologie en omgeving’

Het tienerbrein bespreekt de dertig neuropsychologische inzichten die iedere volwassene zou moeten hebben om een tiener te begrijpen en hem of haar zich te laten ontplooien. Aan de orde komen de hersenfuncties, cognitief functioneren, sociaal gedrag en slaap. Ook gaat het boek in op de verschillen tussen jongens en meisjes, hoe zij kiezen, plannen en beslissen. Klik hier voor meer informatie.

Het tienerbrein. 
Over de adolescent tussen biologie en omgeving
Jelle Jolles

Verschijningsdatumnovember 2016

Auteur: Jelle Jolles, hoogleraar Neuropsychologie VU, Amsterdam

UitgeverAUP, Amsterdam University Press
ISBN: 
9789462983984

De tiener, diens brein en ontplooiing: verslag van een workshop

Schermafbeelding 2016-05-06 om 16.35.27

Op 4 april 2016 gaf Jelle Jolles een workshop over de tiener en diens brein aan docenten van de vijf gymnasia in Amsterdam. De workshop was onderdeel van een studiedag. Het doel was om docenten en schoolleiders inzichten te geven over de ontwikkeling van neuropsychologische vaardigheden van de tiener. Zijn hoop en verwachting is dat docenten dergelijke kennis en inzichten kunnen gebruiken om de tiener te ondersteunen in diens persoonlijke groei en ontplooiing en daarmee leerprestaties en studiemotivatie te verbeteren.

Er is een hand-out van zijn workshop; deze bevat deze een deel van het gebruikte beeldmateriaal (vanwege vanwege copyright kwesties).

De handout is te downloaden: hier

Rode Hoed 21 april Publiekscollege Jelle Jolles ‘Leer uw tiener kennen’

TienersRisicoStadsdeel Zuid, gemeente Amsterdam, organiseert op donderdag 21 april in de Rode Hoed voor de ouders van leerlingen op de middelbare school, een lezing over tienergedrag. De lezing wordt verzorgd door Prof. Dr.Jelle Jolles, hoogleraar neuropsychologie en leider van het Centrum Brein & Leren aan de Vrije Universiteit.

TienerRisico1In zijn voordracht gaat Jelle Jolles in op wat iedere ouder (maar ook de leraar en de coach) over tienergedrag moet weten. Met nieuwe inzichten uit de neuropsychologie en hersenwetenschap  schetst hij een beeld van de tiener waardoor  we beter kunnen begrijpen waarom ze bijvoorbeeld  risico’s nemen zoals het gebruik van alcohol en drugs. En het wordt duidelijker wat we kunnen doen om te zorgen dat ons kind zijn talenten beter kan ontwikkelen. Dat helpt ons om de voorwaarden te scheppen voor de ontplooiing. Jelle Jolles laat zien dat de ‘gebruiksaanwijzing’ van de tiener simpeler is dan je denkt. Geïnteresseerden kunnen alvast een voorproefje van de lezing krijgen in een interview met Jolles in de Parool met journaliste Laura Obdeijn, klik hier.

Datum: Donderdag 21 april. Aanvang: 19:30 uur. De zaal is open vanaf 19:00 uur.
De toegang bedraagt € 10,-. Het geld dat wordt ingezameld, komt ten goede aan zorg- en welzijnsinstellingen die in Amsterdam werken aan preventie van drank- en drugsgebuik.

Kaarten zijn nog aan de zaal beschikbaar.

De tiener, studiesucces en jongens-meisjes verschillen

Voor het vakblad Profiel heeft prof. Jelle Jolles het artikel Verkenning ‘De jongens tegen de meisjes’: de mbo-student is ‘werk in uitvoering’ geschreven. Het gaat over verschillen tussen jongens en meisjes en wat dat betekent voor de onderwijspraktijk in het mbo. Lees zijn blog en het artikel hier.

« Eerdere artikelen Latere artikelen »