Pagina 2 - 16

Boekje over nieuwsgierigheid is nu beschikbaar.

Op 8 maart 2017 verscheen de digitale publicatie over nieuwsgierigheid geschreven door dr. Helen Reed.

In haar boek, getiteld De hongerige geest, geeft Helen Reed een mooi overzicht van vele aspecten van nieuwsgierigheid die van belang zijn voor ouders en verzorgers en voor professionals in het onderwijs. Een kind dat vragen stelt wil iets weten en wil iets bereiken. Het is belangrijk om nieuwsgierigheid te stimuleren, omdat het kind ervaart dat het stimulerend en ‘gewoon leuk’ is om te proberen om een antwoord op een vraag te zoeken. Daarmee is nieuwsgierigheid een essentieel onderdeel van het streven naar onderzoekend leren en exploreren. Helen Reed geeft met haar boek ook waardevolle tips en aanbevelingen voor de praktijk thuis, op school of elders.

Het boek is onderdeel van de reeks ‘Verbreinen’ die wordt uitgegeven door Neuropsych Publishers. De reeks is opgezet om bij te dragen aan het verkleinen van de nog bestaande kloof tussen wetenschappelijk onderzoek naar ‘leren’ en de toepassing in de praktijk. Op 1 maart verscheen het boekje getiteld ‘Hands-on leren’, ook van Helen Reed.

Prof. Jelle Jolles

Centrum Brein & Leren en Neuropsych Publishers,
Amsterdam
j.jolles@vu.nl

Voor de digitale versie van het boekje:

Boekje Hands-on Leren beschikbaar voor lezen en download

Op 1 maart 2017 verschijnt de digitale publicatie ‘Hands-on Leren’ geschreven door dr. Helen Reed.

In dit boekje verheldert zij hoe verschillende aspecten van de ontwikkeling van het kind met elkaar samenhangen: waarneming, cognitie en gedrag. En wat de rol is van zowel de prikkels uit de omgeving als de hersenrijping. Het boek bevat een schat aan inzichten en kennis maar geeft ook antwoord op de vraag ‘wat moet ik daar nou mee in de praktijk?’. De auteur geeft een mooie beschrijving van het lerende kind in zijn context. Daarmee is het van belang voor ouders, professionele verzorgers en onderwijsprofessionals.

Het boek van Helen Reed is een deel in de reeks ‘Verbreinen’ die wordt uitgegeven door Neuropsych Publishers. De reeks is opgezet om bij te dragen aan het bevorderen van de dialoog tussen wetenschappelijk onderzoek op het gebied van ‘leren’ en de toepassing in de praktijk van onderwijs en opvoeding.

Prof. Jelle Jolles

Centrum Brein & Leren en Neuropsych Publishers,
Amsterdam
j.jolles@vu.nl

Voor de digitale versie van het boekje:

 

Lessenserie Leer het brein kennen

Er is nog steeds veel interesse voor onze lessenserie ‘Leer het brein kennen’. Daarover hebben wij al eerder gepubliceerd, zie onderstaande links. Wij hebben de intentie om de lessenserie in 2020 breder beschikbaar te stellen. Vanwege de media-aandacht voor het boek Het Tienerbrein en in het bijzonder het stuk in de NRC waarin gesproken werd over de lessenserie volgt hier wat nadere informatie.

De lessenserie is een experimentele interventie die ontwikkeld is door het Centrum Brein & Leren onder leiding van dr. Sanne Dekker en prof. dr. Jelle Jolles. Het interventieprogramma is gebaseerd op het principe van psycho-educatie gemaakt voor het trainen van de Executieve Functies van leerlingen in de leeftijdsgroep van 10 tot 14 jaar. De lessenserie leert de leerling welke interne en externe afleiders er zijn en geeft een handvat om zijn of haar impulsen beter te controleren. Ook krijgt de leerling meer inzicht in het eigen functioneren.

Nadere informatie over aanpak, opzet en toepassing van ‘Leer het brein kennen’ is hieronder beschikbaar aan de hand van eerder blogs hierover en een artikel in het januarinummer van het Magazine Bij de Les inclusief een aanvullend artikel.

Niki Korteweg (2016). Veel tieners hebben meer in hun mars. NRC, 5 december 2016. Lees hier het artikel.

S. Dekker & J. Jolles (2016). Leer het brein kennen. Werken aan het doelgericht gedrag van leerlingen. Bij de les, januarinummer 2016. Lees hier het artikel.

S. Dekker & J. Jolles (2016). Leer het brein kennen! Op basis van neuropsychologische inzichten werken aan het doelgericht gedrag van leerlingen. Lees hier het aanvullend artikel.

J. Jolles (2016). De leerling leert zichzelf kénnen via “Leer het brein kennen”. Blog, 5 maart 2016. Klik hier.

J. Jolles (2014). Interesse in de lessenserie ‘Leer het brein kennen’. Blog, 7 november 2014. Klik hier.

 

BreinPlein! op Facebook

breinplein%20facebookBreinPlein! is nu ook te vinden op Facebook. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe filmpjes, projecten en lesmethoden die de nieuwsgierigheid, het ruimtelijk redeneren en andere belangrijke schoolse vaardigheden stimuleren?  Like dan de Facebook pagina. Regelmatig zullen we hier nieuwe ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en opvoeding presenteren, bezien vanuit een hersenen- en gedragsperspectief. Heb je zelf een interessant artikel gevonden of ervaringen die je graag met ons wil delen? Tag @breinpleinproject. Blijf je hersenen prikkelen! www.facebook.com/breinpleinproject

Geef de leerling meer structuur in eerste jaren middelbare school

In het november nummer van het VO raad magazine staat het interview dat Hanneke van der Linden met Jelle Jolles had over de tiener en leren. Een aantal kerntopics uit zijn nieuwe boek Het tienerbrein. Over de adolescent tussen biologie en omgeving komen in het interview aan de orde. Het boek zal op 25 november verschijnen. Lees het artikel hier.

Inspirerende video: Leraren werken met BreinPlein!

Op 23 augustus 2016 organiseerde de landelijke organisatie Leraren met Lef een onderwijsbijeenkomst op de Parade in Amsterdam. De laatste onderwijsinnovaties werden gepresenteerd en BreinPlein – een onderwijsinnovatieproject van Centrum Brein & Leren VU – was hierbij aanwezig. Meer dan 70 leraren werkten deze middag met de bouwmaterialen, puzzels en denktaken van BreinPlein die bedoeld zijn voor basisschool kinderen vanaf groep 4. We vonden het bijzonder om te worden uitgenodigd en aanwezig te zijn. In het filmpje is te zien hoe leraren met de materialen van BreinPlein aan het werk zijn.

BreinPlein bestaat uit een set van bestaande materialen die zijn voorzien van nieuwe instructies. Leraren kregen voorbeelden te zien van materialen die in de klas gebruikt kunnen worden. Er werd uitleg gegeven over het belang van instructies en het wijzen van de juiste route. Kinderen komen zonder instructies al heel ver, maar door ze de juiste route te wijzen komen ze nog verder. Ze houden het langer vol om met een taak te werken die niet meteen lukt. In het filmpje is te zien hoe leraren geconcentreerd met de materialen werken. Door logisch na te denken, samen te werken, te plannen en te handelen brachten ze de opdrachten tot een goed resultaat.

Bekijk hier het filmpje:

BreinPlein wordt op de basisschool ingezet met als doel de nieuwsgierigheid, het ruimtelijk denken en de executieve functies te stimuleren. Het basispakket van BreinPlein bestaat uit twee koffers met 12 taken. Deze taken zijn bouwmaterialen, denktaken en puzzels voorzien van bijpassende instructies. De instructies zijn ontworpen door neuropsychologen. Leerlingen leren eerst basisvaardigheden, later worden de opdrachten steeds complexer. Kinderen krijgen inspiratie door naar voorbeelden te kijken, maar ze worden ook geprikkeld om hun eigen creativiteit te gebruiken.

Voor meer informatie over BreinPlein

Informatievideo BreinPlein!: Klik hier
BreinPlein! stimuleert kinderen in denken en redeneren: een instructiefilm: Klik hier
Tekst | Jelle Jolles, Marleen van Tetering & Mathilde van Gerwen

 

Met dank aan: Leren met lef

 

Onderwijs, hersenen en cognitie: de kloof overbrugd

De hersenen zijn ‘in’ en het maatschappelijk veld is enthousiast over mogelijke toepassingen uit onderzoek op het gebied van hersenen, leren & cognitie. Maar wat heeft het wetenschappelijk onderzoek eigenlijk opgeleverd? En heeft het onderwijs nu wel of geen baat bij kennis over hersenen? Het vaktijdschrift ‘Van twaalf tot achttien (VTTA)’ van oktober is gewijd aan het thema ‘brein’. Daarin is een artikel van Jelle Jolles opgenomen waarin hij ingaat op deze vragen. Lees hier zijn blog.

Jolles, J. (2016). Onderwijs, hersenen en cognitie: de kloof overbrugd? VTTA (Van Twaalf Tot Achttien) oktober 2016
Lees hier het artikel

BreinPlein op De Parade met Leraren met Lef!

breinplein-parade-1De landelijke organisatie Leraren met Lef organiseerde op 23 augustus 2016 de onderwijsbijeenkomst Oei, ik groei! op de Parade in Amsterdam. BreinPlein was hierbij aanwezig. Jelle Jolles gaf met het Centrum Brein & Leren, in een inspirerende setting van theater, plezier en inspiratie, een workshop en een toelichting voor meer dan 100 leerkrachten.

Leraren werden uitgedaagd om met de bouwmaterialen, puzzels en denktaken van BreinPlein aan de slag te gaan. Ze gingen op zoek naar Wally met behulp van passe-partouts en gerichte instructies. In het midden van de zaal werd samengewerkt aan een huis van stokken in een jasje van touw. De uiteinden van de stokken zijn flexibel, zodat de stokken aan elkaar geknoopt kunnen worden.

breinplein-parade-2BreinPlein heeft als doel de nieuwsgierigheid en de verwondering te stimuleren. Het speel- en spelmateriaal met bijbehorende instructies daagt kinderen uit om te exploreren, te proberen en te onderzoeken. Kinderen stellen zich voor hoe ze een ruimtelijk probleem kunnen oplossen. Ze gaan plannen en logisch nadenken. En ze zoeken uit, ontdekken mogelijkheden en oplossingen. Ze denken en redeneren en ze moeten doelen stellen en handelen.

Kortom, BreinPlein heeft als doel het ruimtelijk denken en de executieve functies te stimuleren. Deze functies worden ook wel non-cognitieve vaardigheden genoemd. Deze vaardigheden zijn belangrijk voor rekenen en taal, maar ook voor wetenschap en techniek.

Voor meer informatie over BreinPlein:

Informatievideo BreinPlein!: Klik hier

BreinPlein! stimuleert kinderen in denken en redeneren: een instructiefilm: Klik hier

Tekst | Jelle Jolles, Marleen van Tetering & Mathilde van Gerwen

Met dank aan: Leren met lef

« Eerdere artikelen Latere artikelen »