Op 31 augustus verscheen op Didactief Online mijn webartikel Onderwijs, hersenen en cognitie: de kloof overbrugd? Het is nu als artikel opgemaakt en iets uitgebreid, en hieronder te downloaden. In het artikel beschrijf ik de voortgang die in tien jaar tijd is geboekt op dit fascinerende domein. Ook het rapport ‘Leer het brein kennen’ uit 2005 en het rapport ‘Brain Lessons’ uit 2006 zijn nu op deze site digitaal beschikbaar.

In mijn webartikel worden elf Breinfeiten genoemd die potentie hebben voor leren en voor het onderwijs. Er zijn al diverse bruggen geslagen over de heftig kolkende rivier die het heuvelende domein van het onderwijs scheidt van de hersen- en cognitieve wetenschappen. Maar in de implementatie naar de praktijk is juist verrasssend weinig voortgang geboekt. Dat komt vooral omdat er een grote spraakverwarring is over de wetenschappelijke kennis die we nu bezitten en over de betekenis daarvan.

Wat moet er vanaf nu gebeuren, ook in verband met de plannen voor onderwijshervormingen en Onderwijs2032? Er moet intensief worden ingezet op uitwisseling en dialoog. Het onderwijs is namelijk níet van de onderwijskundige, het is níet van de leerkracht, en het is níet van de gedrags- of hersenwetenschapper. Maar iedere discipline brengt unieke kennis en inzichten in. Ze zullen het dus samen moeten doen. Daarom moet worden geïnvesteerd in een benadering die zich richt op het lerende individu en diens vaardigheid om zich te ontplooien in een veranderende wereld. Dat individu moet worden beschouwd vanuit diverse dimensies. Ieder kind, en iedere jeugdige moet kennis verwerven, ook en vooral buiten de context van school. Zij moeten veel en brede ervaringen opdoen, nieuwsgierig en ondernemend zijn. En er moet aandacht zijn voor cognitieve én non-cognitieve functies, en voor de belangrijke rol die de omgeving daarin speelt.

Leerkracht én ouder zijn motor van de talentontwikkeling.

Jolles, J. (2015). Onderwijs, hersenen en cognitie. De kloof overbrugd? Didactief Online, webartikel 31 aug 2015. http://didactiefonline.nl/41-nieuws/12481-onderwijs-hersenen-en-cognitie-de-kloof-overbrugd. Download het rapport

Jolles, J., Groot, R. d., Benthem, J. v., Dekkers, H., Gloppert, C. d., Uijlings, H., & A. Wolff-Albers (2005). Leer het brein kennen. Over een ‘New Learning Science’ op het kruispunt van neurowetenschap, cognitiewetenschap en onderwijswetenschap. Den Haag: NWO. ISBN 90-77875-04-2. Download het rapport

Jolles, J., R. de Groot, J. van Benthem, H. Dekkers, C. de Glopper, H. Uijlings and A. Wolff-Albers (2006). Brain Lessons. A contribution to the international debate on Brain, Learning & Education. Neuropsych Publishers Maastricht, ISBN: 90-75579-32-2 Download het rapport