De hersenen zijn ‘in’ en het maatschappelijk veld is enthousiast over mogelijke toepassingen uit onderzoek op het gebied van hersenen, leren & cognitie. Maar wat heeft het wetenschappelijk onderzoek eigenlijk opgeleverd? En heeft het onderwijs nu wel of geen baat bij kennis over hersenen? Het vaktijdschrift ‘Van twaalf tot achttien (VTTA)’ van oktober is gewijd aan het thema ‘brein’. Daarin is een artikel van Jelle Jolles opgenomen waarin hij ingaat op deze vragen. Lees hier zijn blog.

Jolles, J. (2016). Onderwijs, hersenen en cognitie: de kloof overbrugd? VTTA (Van Twaalf Tot Achttien) oktober 2016
Lees hier het artikel