Van het boek’ Ellis en het verbreinen’ van professor Jelle Jolles is herziene en uitgebreidere versie verschenen. De eerste druk kwam uit naar aanleiding van de oratie van Jolles in september 2010. In de tweede druk zijn recente artikelen toegevoegd en krijgen ouders en leraren meer handvatten over thema’s die samengaan met talentontwikkeling. Waarom presteren meisjes en jongens op school zo anders? Mijn kind zit te gamen, terwijl hij morgen twee proefwerken heeft! Wat mag niet ontbreken in het onderwijs op de pabo’s? Jolles schrijft  vanuit een brein en leren invalshoek en neemt steeds de lerende persoon uit uitgangspunt. Ook de ambities in onderzoek worden uitgebreid omschreven.

Uit: Tijdschrift voor Remedial Teaching (april 2011), auteurs: Petra van de Ree, Alger van Hagen

Het is een boek dat meteen uitdaagt tot nadenken en je verwondert. Het probeert in prettig toegankelijke taal een brug te slaan tussen de wetenschappelijke kennis over het brein en de consequenties voor de (onderwijs)praktijk. De auteur schrijft op zeer inspirerende wijze over talentontwikkeling en het stimuleren van de natuurlijke nieuwsgierigheid. Over de maakbaarheid van het brein en de consequenties voor het (leren) leren…… Ons advies is: aanschaffen, intensief lezen en er met elkaar in het team over van gedachten wisselen. Met als resultaat verfijning van de beïnvloeding. Stap in de wonderlijke wereld van Ellis en laat je verbreinen!

Recensies over de eerste druk (tweede druk is een herziene en uitgebreidere versie):

Uit: Schoolbestuur: het blad van het katholiek onderwijs (december 2010), Nico Dullemans

“Jelle Jolles is een auteur die op een toegankelijke manier schrijft over brein en onderwijs. Een breinonderzoeker die onderwijsmensen tips geeft voor hun praktijk.”

Uit : VU Magazine (december 2010), auteur: Anita Mussche

“Dit is kennis waar ze iets aan hebben, voorzien van een duidelijke boodschap: stimuleer en begeleid uw adolescente kind of leerling, en geniet ervan.”

Kijk hier voor meer informatie over ‘Ellis en het verbreinen’