Op 11 oktober hebben wij een informatiefilmpje over ons project BreinPlein! online gezet. In aanvulling hierop volgt nu een tweede – wat langer – filmpje over onze aanpak om nieuwsgierigheid, ruimtelijk denken en exploreren te stimuleren in de klas. Deze filmpjes zijn bedoeld ter inspiratie voor diegenen die interesse hebben in materialen en aanpak zoals gebruikt op BreinPlein!. Op www.hersenenenleren.nl staat wat achtergrondinformatie over het project en de aanpak.

Onderstaande filmpje gaat over BreinPlein! als een reizende tentoonstelling met puzzels, opdrachten voor probleem oplossen en logisch redeneren. Het bevat materiaal van het Mathematicum in Duistland, een wetenschapsmuseum. Het centrum Brein & Leren werkte ermee om basisschoolkinderen te stimuleren rond de thema’s wetenschap, bètavaardigheden en techniek. Ons onderwijsontwikkelingsproject is gestart door Jelle Jolles en Helen Reed in 2011.  Het BreinPlein! heeft met materiaal van het Mathematicum op enkele tientallen basisscholen in west-nederland en Amsterdam gewerkt en heeft ook in 2011, 2014 en 2015 op NEMO een plek gehad. Op grond van de succesvolle ervaringen met BreinPlein!-1.0 is het verder uit-ontwikkeld. BreinPlein!-2.0 wordt momenteel ingezet op een tiental basisscholen. Het is de bedoeling dat de kernonderdelen ervan worden vrijgegeven in begin 2016.