Er is nog steeds veel interesse voor onze lessenserie ‘Leer het brein kennen’. Daarover hebben wij al eerder gepubliceerd, zie onderstaande links. Wij hebben de intentie om de lessenserie in 2020 breder beschikbaar te stellen. Vanwege de media-aandacht voor het boek Het Tienerbrein en in het bijzonder het stuk in de NRC waarin gesproken werd over de lessenserie volgt hier wat nadere informatie.

De lessenserie is een experimentele interventie die ontwikkeld is door het Centrum Brein & Leren onder leiding van dr. Sanne Dekker en prof. dr. Jelle Jolles. Het interventieprogramma is gebaseerd op het principe van psycho-educatie gemaakt voor het trainen van de Executieve Functies van leerlingen in de leeftijdsgroep van 10 tot 14 jaar. De lessenserie leert de leerling welke interne en externe afleiders er zijn en geeft een handvat om zijn of haar impulsen beter te controleren. Ook krijgt de leerling meer inzicht in het eigen functioneren.

Nadere informatie over aanpak, opzet en toepassing van ‘Leer het brein kennen’ is hieronder beschikbaar aan de hand van eerder blogs hierover en een artikel in het januarinummer van het Magazine Bij de Les inclusief een aanvullend artikel.

Niki Korteweg (2016). Veel tieners hebben meer in hun mars. NRC, 5 december 2016. Lees hier het artikel.

S. Dekker & J. Jolles (2016). Leer het brein kennen. Werken aan het doelgericht gedrag van leerlingen. Bij de les, januarinummer 2016. Lees hier het artikel.

S. Dekker & J. Jolles (2016). Leer het brein kennen! Op basis van neuropsychologische inzichten werken aan het doelgericht gedrag van leerlingen. Lees hier het aanvullend artikel.

J. Jolles (2016). De leerling leert zichzelf kénnen via “Leer het brein kennen”. Blog, 5 maart 2016. Klik hier.

J. Jolles (2014). Interesse in de lessenserie ‘Leer het brein kennen’. Blog, 7 november 2014. Klik hier.