headerhead

(Jelle Jolles en Sanne Dekker naar aanleiding van het artikel van Bart Vuijk, Noord-Hollands Dagblad digitale editie 5 november 2014). Waarom vinden veel kinderen het moeilijk om iets te plannen? Waarom zijn jongens wat impulsiever dan meisjes? Dat ligt aan de rijping van je brein. Het brein verandert door ervaringen, het is te trainen. Zowel leerkracht als ouder zijn de motor van die verandering; ze kunnen daarin een actieve rol spelen.

Het is één van de vele simpele inzichten, die bij een negental scholen van scholengroep Tabijn (NH) in daden wordt omgezet. De inzichten zijn verkregen in een de strategische samenwerking van het Centrum Brein & Leren met Tabijn . Deze maand werd een nieuwe fase van de samenwerking ingeleid, met trainingen voor leerkrachten en een bijeenkomst voor ouders. Hun kinderen krijgen vier lessen over de werking van hun eigen hersenen; over waarom ze soms minder aandachtig zijn, en hoe het leren en vergeten werkt. De lessenserie heet ’Leer het brein kennen’.

Het gaat om een onderwijs-ontwikkelingsproject onder leiding van dr Sanne Dekker, die op dit werk is gepromoveerd in november 2013. Nu worden de bewezen wetenschappelijke inzichten over leren van kinderen bij een grote groep leerlingen in praktijk gebracht.. Jelle Jolles en Sanne Dekker: ,,Het project richt zich hier op kinderen van de bovenbouw van de lagere school. Juist deze kinderen hebben er baat bij om meer te weten hoe leren plaatsvindt, en waardoor hun aandacht, concentratie en leervermogen wordt beïnvloed. Ook is het waardevol voor het kind om te weten dat hun leervaardigheid zich ontwikkelt. Wat het kind nú niet kan, kan het over twee maanden of over een jaar misschien wel. Dat hangt samen met de ontwikkeling van het brein. Dat brein kun je goed stimuleren door kinderen te laten ervaren, te laten zien hoe dingen werken, door het kennis te geven. Ook is het brein tot verdere rijping te brengen door het kind dingen te laten beléven en door hun ruimtelijk en visueel voorstellingsvermogen te stimuleren. Dat heeft ook voordeel voor de schoolse functies – bijvoorbeeld lezen en rekenen –. Voor training van het brein zijn leerkracht én ouder én kind nodig.”

Onze samenwerking tussen Tabijn en het Centrum Brein & Leren is in september 2013 aangegaan en er lopen meerdere projecten. Alle projecten richten zich op de ontplooiing van het kind, op diens leermotivatie en interesses en nieuwsgierigheid. We beschouwen leerkracht, school én ouder als motor van de talentontwikkeling en vandaar dat zij een centrale rol hebben in de projecten zoals hier het project rond ‘Leer het brein kennen’. Elders op deze website ons project ‘BreinPlein’ besproken: zie BreinPleinWA.

De ouders hebben het project ‘Leer het brein kennen’ massaal omarmd, en de VU kan er dus samen met Tabijn mee aan de slag. Directeur Jonne Gaemers van Tabijn is zeer tevreden over de samenwerking met de universiteit. ,,Ik ben hoopvol dat dit project hele goede resultaten gaat opleveren. Leerkrachten en scholen zijn heel erg geïnteresseerd in moderne inzichten over de wijze waarop kinderen leren en we willen graag suggesties over hoe dat te verbeteren.’’

 

Referentie: Vuijk, Bart. Les over het brein bij scholen van Tabijn. Noord Hollands Dagblad digitaal, sectie Kennemerland,  5 november 2014. Lees het artikel Les over het brein bij scholen van Tabijn (Bron: www.noordhollandsdagblad.nl)