BreinPlein1 BreinPlein! is een set speel en leermaterialen voor kinderen van 6 tot 14 jaar. Het is bruikbaar voor het prikkelen van de nieuwsgierigheid en vaardigheden op het gebied van ruimtelijk denken en redeneren. In een nieuw instructiefilmpje, uitgebracht op 29 juni 2016, worden voorbeelden gegeven van het materiaal en van de manier waarop kinderen ermee kunnen werken. Het Centrum Brein & Leren Amsterdam heeft voor BreinPlein! nieuw materiaal ontwikkeld. Maar ook gaat het om bestaand materiaal dat vrij beschikbaar is en via internet kan worden aangeschaft bij leveranciers. Al het materiaal is voorzien van nieuwe instructies en tips. Doel van BreinPlein is om neurocognitieve vaardigheden te stimuleren EN om plezier te beleven aan deze denk- en knutselmaterialen ‘Hee, juf, dit is net zo leuk als spelen!’ Het gaat bij het leermateriaal om bouwen, om denk-taken en om puzzels. Om het instructiefilmpje van BreinPlein te zien, klik hier. Op de website hersenenenleren.nl is meer informatie over BreinPlein! te vinden, klik hier. Rond 20 augustus 2016 zullen achtergronden en kern-instructies via deze website vrij ter beschikking worden gesteld.

BreinPlein2Het BreinPlein! instructiefilmpje is gemaakt in de kerstvakantie 2015 bij Science Center Nemo. Kinderen en hun ouders werden uitgedaagd om een knikkerbaan te maken van houten blokken, of om zo snel mogelijk een puzzel op te lossen, of van bamboe stokken een grotere constructie te maken. Dit is te zien in dit informatiefilmpje. Kinderen en hun ouders worden getoond die aan het werk zijn met innovatieve leermiddelen. Die stimuleren de ontwikkeling van neurocognitieve vaardigheden, leiden tot nadenken over ‘He, hoe werkt dat en wat is het eigenlijk?’. En ze zorgen dat de natuurlijke nieuwsgierigheid wordt opgewekt. Uitleg wordt gegeven via een voice-over die ingaat op de belangrijkste achtergronden. Doel van het filmpje is om geïnteresseerde ouders of leraren en scholen wat achtergrond te geven omtrent ‘waar gaat het eigenlijk over, en hoe ziet het eruit?’. De bedoeling van de makers is om duidelijk te maken: ‘leren is fun!!’ en dat er via dit type materiaal kennis en vaardigheden verworven kunnen worden die ook erg relevant zijn voor schools leren.

BreinPlein3Om welke functies gaat het bij dit type materiaal? Bij bijna alle denk- en bouwtaken is het belangrijk dat kinderen zich een mentale voorstelling maken van een probleem en deze in het korte termijn geheugen opslaan. Vervolgens krijgen ze ervaring in het logisch nadenken. Daarmee krijgen ze zicht op mogelijkheden voor het oplossen van het probleem. En daarna kan het kind het probleem daadwerkelijk oplossen door te handelen, door actie te nemen. BreinPlein! stimuleert het ruimtelijk inzicht en het maken van een mentaal model. Maar ook helpt het materiaal om te ver-woorden (het probleem en de mogelijke oplossing in woorden te vertellen) en sommige taken zijn uitstekend geschikt om te leren samenwerken met andere kinderen. Kinderen worden geprikkeld om creatief te zijn. Ze ervaren wat het is om door te zetten en om andere oplossingen te zoeken en te vinden. Ze ervaren dat het léuk is om uitgedaagd te worden.

In het filmpje worden enkele materialen uitgebreid besproken. Alle taken en instructies zijn in twee koffers beschikbaar. Zo is het materiaal gemakkelijk te vervoeren om in verschillende klassen op school te gebruiken. Aparte BreinPlein taken zijn ook te gebruiken voor thuis!
Zoals gezegd: rond 20 augustus is nadere informatie met instructies op de BreinPlein! website beschikbaar.

Bekijk het filmpje hier:

Op ons Youtube-kanaal zijn meer filmpjes over BreinPlein! en verwante onderwerpen, klik hier.

 

Tekst | Jelle Jolles, Marleen van Tetering & Mathilde van Gerwen

Foto 1-2 | Marcel Fraij / Hemelsteen.nl