In deze video gaat het om excelleren en de ontwikkeling van talenten. En ook over ‘de zesjescultuur in Nederland’ en wat daaraan te doen is. Prominente Nederlanders zoals Wijffels, Schnabel en Rinnooy Kan maar ook Jelle Jolles en vooraanstaande onderwijsprofessionals geven hun visie. De video duurt 40 minuten en is gemaakt vanuit het Platform Betatechniek. Belangrijke kernvisie: kennis doet er toe en ambitie doet er toe. Goed voor het zich ontplooiende kind en goed voor onze samenleving.