Prof. dr. Jelle Jolles is hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam en leidt het Centrum Brein & Leren. Het is zijn doel om onderwijs en opvoeding te laten profiteren van de inzichten die de laatste jaren zijn verkregen over de hersenen, en over het cognitief en neuropsychologisch functioneren. Zijn activiteiten richten zich op de relatie tussen leren, brein en ontplooiing bij kinderen, tieners en jong-volwassenen en de factoren die daar bepalend voor zijn. Daarin ligt een nadruk op leerprocessen en het onderwijs. In 2016 verscheen zijn bestseller ‘Het tienerbrein: Over de adolescent tussen biologie en omgeving’.

Jolles leidt een onderzoeks, kennis- en expertisecentrum op het gebied van het leren bij kinderen, adolescenten en ouderen. Centraal in zijn werk staan individuele verschillen die er bestaan in het neurocognitief functioneren en in school- en studieprestaties. Daarbij heeft hij onderzoek gedaan naar zowel biologische factoren, als psychologische en sociale factoren. Zo bestudeert zijn centrum de neuropsychologische ontwikkeling van kinderen van vier jaar tot ver in de volwassenheid. Het onderzoek is bijvoorbeeld gericht op jongens-meisjes verschillen maar ook op Talent-ontwikkeling van kinderen en jeugdigen. Ook gaat het om de factoren die de leer-motivatie bepalen, en de rol van de omgeving/context (het gezin, cultuur, buurt). Tevens worden psychologische processen bestudeerd bij de zich ontwikkelende jongere evenals diens attitudes en beleving. Daarnaast gaat het om inzichten in de wijze waarop nieuwe kennis en ervaringen worden geleerd evenals de hogere cognitieve functies zoals denken, en de talent-ontwikkeling. De onderzoeksgroep heeft ‘evidence-based interventies’ ontwikkeld voor toepassing in de onderwijspraktijk. Deze zijn gericht op vaardigheden van leerlingen en op leermotivaties en attituden, maar ook op de vaardigheden van de docent.

Jolles pleit voor een actieve dialoog tussen wetenschap en de onderwijspraktijk met als doel het verbeteren van de ontplooiingsmogelijkheden van jeugdigen.

Voor nadere informatie, cv, activiteiten en publicaties: zie www.jellejolles.nl