UPDATE

In 2018 zal een update van de website inclusief kernpublicaties plaatsvinden. Tot die tijd kunt u alvast op www.jellejolles.nl kijken voor een selectie van 9 recente interviews over ‘Het Tienerbrein’ in landelijke dagbladen en vaktijdschriften.


Op deze pagina vindt u een overzicht van alle documenten die de afgelopen periode op de website www.hersenenenleren.nl zijn geplaatst.

2013

De topokoning vliegt over het scherm, NRC Handelsblad, 17-04-2013 Pdf-bestand

2009

Debat. De Volkskrant probeert met de Onderwijsagenda de knelpunten op een rijtje te zetten en wil graag van alle mogelijke betrokkenen weten wat er moet gebeuren, Volkskrant, 21-11-2009 Pdf-bestand

Onderwijsagenda – Gevraagd: debat om van te leren, Volkskrant, 21-11-2009 Pdf-bestand

Jongens moeten wennen aan zelfstandigheid, Trouw, 24-10-2009 Pdf-bestand

Overstap naar brugklas nekt veel jongens, Trouw, 24-10-2009 Pdf-bestand

Hersenen en leren: bouwen aan ons brein,  J. Jolles (pdf van powerpoint presentatie) lezing Volksuniversiteit Breda, 11-11-2009 Pdf-bestand

Over talent-ontwikkeling vanuit neuropsychologisch perspectief, J. Jolles, (pdf van powerpoint presentatie) voordracht op de workshop ‘Kennis voor de Stad’, gemeente Amsterdam, 06-11-2009 Pdf-bestand

Over adolescent en talent-ontwikkeling, J. Jolles (pdf van powerpoint presentatie), voordracht op jaarcongres LAKS, landelijk actiecommittee scholieren, 29-10-2009 Pdf-bestand

Jongens moeten wennen aan zelfstandigheid. Over de verschillende prestaties van jongens en meisjes in het onderwijs, Trouw, 16-10-2009 Pdf-bestand

Brein, leren en onderwijsontwikkeling in het HBO, J. Jolles (webcomment 90903 en pdf van powerpointpresentatie), voordracht op jaaropening van INHolland hogeschool, 03-09-2009 Pdf-bestand

Wiskundemeisjes: ze kúnnen het wel!, Telegraaf, 14-07-2009 Pdf-bestand

De discussie over mogelijkheden van het Evidence-based Onderwijs wordt aangezwengeld in de NRC, NRC Handelsblad, 28-02-2009 Pdf-bestand

2008

Hoe een rookbommenmaker het tot neurowetenschapper schopte: prof Jolles gaat van Maastricht naar Amsterdam, Observant, 28-12-2008 Pdf-bestand

We hebben elkaar nodig! Over de brug tussen wetenschap en onderwijspraktijk, Kunstzone, November 2008 Pdf-bestand

Brein jongeren ongeschikt voor het studiehuis? (2), Maatschappij & Politiek, November 2008 Pdf-bestand

Brein jongeren ongeschikt voor het studiehuis? (1), Maatschappij & Politiek, Juni 2008 Pdf-bestand

Is het brein niet belangrijk voor leren? Dat is een mythe!, J. Jolles in ‘Mythen in het onderwijs, April 2008 Pdf-bestand

2007

Levenslang Leren: senioren terug naar de schoolbanken, NRC Handelsblad, 29-12-2007 Pdf-bestand

Voorsprong van meisjes is een jongensprobleem, NRC Handelsblad, 28-12-2007 Pdf-bestand

15-jarige kan nog niet geheel zelfstandig leren, Volkskrant, 28-11-2007 Pdf-bestand

Onderwijs kan veel leren van hersenonderzoek, Trouw, 27-11-2007 Pdf-bestand

Neuropsychologen zien bij rekenen allerlei gebieden werken in het brein, Volkskrant, 24-11-2007 Pdf-bestand

Puberteit vereist speciale aandacht; het brein is belangrijker dan je denkt, LeerKracht, 07-11-2007 Pdf-bestand

Brein en onderwijs: de hersenen zijn niet meer taboe, Schooljournaal, 12-09-2007 Pdf-bestand

Talent-ontwikkeling: de hersenen zijn kneedbaar, Talent, 06-07-2007 Pdf-bestand

Nieuwe leren is meisjes op het lijf geschreven, Observant, 24-05-2007 Pdf-bestand

Hoe werkt het jongerenbrein? Start van Centrum Brein & Leren, Limburger, 19-05-2007 Pdf-bestand

Centrum Brein & Leren gaat samenwerking met scholen intensiveren, Limburger, 18-05-2007 Pdf-bestand

Bouwen aan het brein: over talenten en creativiteit in relatie tot hersen- en cognitieve ontwikkeling, J. Jolles (webcomment 70320), voordracht congres CPS, 20-03-2007 Pdf-bestand

Neurocognitieve ontwikkeling en adolescentie: enkele implicaties voor het onderwijs, J. Jolles in Onderwijsinnovatie, Maart 2007 Pdf-bestand

Over Brein & Leren: kwaliteit leeromgeving is bepalend voor het leerproces, J. Jolles in Bij de les, Februari 2007 Pdf-bestand

Het puberbrein ontraadseld: de adolescent is nog niet in staat om de consequenties van alle keuzen te overzien, J/M pubers, 29-01-2007 Pdf-bestand

Hersenen leren levenslang, Leerplan, 26-01-2007 Pdf-bestand

Puberbrein nog volop in ontwikkeling, Ouderkresj, 23-01-2007 Pdf-bestand

2006

Stem onderwijs af op de ontwikkeling van het brein!, Didaktief, 13-12-2006 Pdf-bestand

Brain Lessons. Een bijdrage aan het internationaal debat of leren, brein, cognitie en onderwijs, J. Jolles et al, 12-12-2006, Pdf-bestand

Is het puberbrein rijp voor het nieuwe leren?, O min OCW, 28-10-2006 Pdf-bestand

Laat pubers vooral NIET hun gang gaan!, EOS-Scientific American, 18-10-2006, Pdf-bestand

Houd in het onderwijs rekening met de ontwikkeling van het brein, Balans, 05-10-2006, Pdf-bestand

Hersenen pubers zijn nog niet klaar voor het nieuwe leren, Schooljournaal, 17-09-2006, Pdf-bestand

Echt passend onderwijs; met toepassing van nieuwe inzichten uit de hersenen & gedrag wetenschap, Balans, 08-09-2006 Pdf-bestand

Hersenen jongeren niet klaar voor het nieuwe leren, Bij de les, 20-06-2006 Pdf-bestand

Over ‘Brein & Leren’ in relatie tot onderwijsontwikkeling J. Jolles (webcomment 606130, voordracht workshop ministerie OCW) 14-06-2006 Pdf-bestand

Waarom de tijd rijp is voor het slaan van bruggen tussen hersen- en cognitieve wetenschap en de onderwijspraktijk J. Jolles (webcomment 60528), ten behoeve van workshop ministerie OCW, 02-06-2006, Pdf-bestand

Let goed op je breinreserves, O OCW magazine, 07-02-2006 Pdf-bestand

2005

Beter onderwijs door meer kennis over leren en de hersenen, J. Jolles (webcomment 60317), voordracht leergang ‘Schoolleiders in bedrijf’, Universiteit Maastricht, 31-10-2005 Pdf-bestand

Stem de lesstof af op de rijpheid van de hersenen, Psychologie Magazine, September 2005, Pdf-bestand

Hersen- en cognitief onderzoek: belang van motivationele processen is onderschat. ‘Geef leraar zijn centrale plek terug!’ Plein Primair, 05-06-2005 Pdf-bestand

The learning brain: about the bridge between learning sciences, the brain and educational practice, OECD-CERI Parijs, Juni 2005 Pdf-bestand

Leer het brein kennen. Een bijdrage aan het internationaal debat of leren, brein, cognitie en onderwijs J. Jolles et al, 20-05-2005 Pdf-bestand

2004

Cognitief presteren in relatie tot leren en leermotivatie; over het gezichtspunt van Brein & Leren J. Jolles (webcomment 41108), position paper voor OECD-CERI conferentie, Copenhagen, 08-11-2004 Pdf-bestand

Over succesvol ouder worden Alzheimer Magazine, Maart 2004 Pdf-bestand

Angst en arrogantie staan samenwerking in de weg, maar onderwijs kan leren van de wetenschap. En vice versa, Onderwijsblad, 24-01-2004 Pdf-bestand

2003

Leren, persoonlijke groei en de neuropsychologische ontwikkeling J.Jolles en B.Mols (webcomment 30421), 21-04-2003 Pdf-bestand

2002

Hersenen zijn aaibaar geworden, Natuur & Techniek, December 2002 Pdf-bestand