logo breinplein

In juli en augustus komt BreinPlein! op NEMO! Hier volgt een korte beschrijving over wat BreinPlein! is en waarom het interessant is voor kinderen en hun ouders.

Lukt het je kind om een 3D-puzzel op te lossen? Een toren te bouwen van bamboestokken? Of een van de andere uitdagende taken op te lossen? Het Centrum Brein & Leren daagt uit! Deze zomer staan wij op NEMO met BreinPlein! Kom met je kind een kijkje nemen, ga aan het werk met uitdagende denk-opdrachten en laat je inspireren.

Wat is BreinPlein? Deze zomer staat BreinPlein! op NEMO! Het gaat om puzzels, taken, bouwmateriaal en denk-opdrachten voor kinderen en jeugdigen. BreinPlein! is gemaakt door het Centrum Brein & Leren van de VU in Amsterdam in het kader van het programma Talentenkracht. Doel is om het kind uit te dagen en het te laten oefenen met ruimtelijk materiaal en met taken waarbij je moet denken en logisch redeneren. Daarbij stimuleert het de nieuwsgierigheid en de verwondering. BreinPlein! laat onderzoeken, proberen en exploreren. Het kind wordt geïnspireerd en enthousiast en gaat onderzoekende vragen stellen en proberen om die te beantwoorden: ‘Wow, moet je zien!’, ‘Hè? Hoe zit dat?’ en ‘Wat is het eigenlijk en hoe heet het?’.

 Vaardigheden, hoezo? Vaardigheden in het denken, probleem oplossen en redeneren zijn belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Maar dat geldt ook voor nieuwsgierigheid en creativiteit. En ook moeten kinderen vaardig worden in het waarnemen, het analyseren van mogelijke oplossingen en concentreren. Allemaal zijn ze belangrijk om goed te presteren op schoolvakken zoals taal en rekenen. En om te ervaren: ‘Leren hoe iets werkt kan best cool zijn…!’. De materialen op BreinPlein! zijn uitgezocht om de ontwikkeling van al deze vaardigheden te stimuleren. Het materiaal daagt kinderen uit om gericht te kijken en oplossingen te zoeken. Ze moeten zich voorstellen hoe ze een ruimtelijk probleem oplossen. Ze moeten plannen en logisch nadenken. En dan moeten ze de oplossing uitvoeren: ze moeten handelen. Met deze materialen is door het Centrum Brein & Leren al twee jaar op scholen gewerkt, en ook op NEMO. Kinderen vinden het leuk om ermee te werken: ‘Hee, dit is net zo leuk als spelen!’

Wetenschap en techniek. Veel spelmateriaal voor ontwikkeling van vaardigheden op het gebied van wetenschap & techniek is niet erg aantrekkelijk voor schoolkinderen en jeugdigen. Het materiaal is niet interessant genoeg; of het is te makkelijk of te moeilijk. Of het doet beroep op kennis of interesses die veel kinderen nog niet bezitten. Daarom kunnen kinderen er snel op uitgekeken raken. BreinPlein! brengt nieuw spel- en leermateriaal, maar ook geeft het nieuwe instructies bij methoden die al langer bestaan. Dan gaat het dus om bestaand materiaal dat in een nieuw jasje is gestoken. Of materiaal dat door nieuwe instructies interessanter is geworden.

Ouders en leerkrachten. Het project BreinPlein! hoopt ouders en leerkrachten te inspireren hoe je thuis (en op school) de kinderen nog verder kunt stimuleren. Kinderen zijn van zichzelf nieuwsgierig. Deze nieuwsgierigheid wordt extra geprikkeld door steun, sturing & inspiratie. Die zorgt ervoor dat kinderen nèt dat stapje verder komen. De ouder, maar heel vaak ook een ouder broertje of zusje of het buurkind is erg belangrijk om ‘de route te wijzen’. Dat betekent natuurlijk niet dat je alles moet voordoen! Maar je geeft inspiratie over mogelijke oplossingen. Dan wordt het kind gestimuleerd en komt veel verder. Ook voorkomt het dat kinderen afhaken omdat het niet goed, of niet snel genoeg lukt.

De materialen op het BreinPlein! zijn eenvoudig te verkrijgen via het internet. Nog meer tips en informatie vind je op BreinPlein! op NEMO: 22, 23, 24, 29, 30, 31 juli en 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26 en 27 augustus tussen 10:30 uur en 16:30 uur.

Lees ook onze eerdere post over BreinPlein! en nieuwsgierigheid. Klik hier

Nadere informatie:
Marleen van Tetering, m.a.j.van.tetering@vu.nl
Jelle Jolles, j.jolles@vu.nl