Didactief afbeeldEen nieuwsgierige houding is van essentieel belang voor de ontplooiing van kinderen en hun talenten op het gebied van wetenschap, techniek en bèta vaardigheden. Hoe stimuleer je nieuwsgierigheid? Kunnen materialen en lesmethoden hierbij helpen? Jazeker! Het landelijke Talentenkracht programma werkt hieraan. Op 10 juni kwam een special over dat programma uit in het blad Didactief. Zes TK-centra schrijven over hun aanpak en de toepassing in het primair onderwijs.

150416BreinPleinLogokleinHet Talentenkracht centrum van de VU heeft het onderwijsinnovatieprogramma BreinPlein opgezet. Daarbinnen wordt neurocognitief speel- en leermateriaal ontwikkeld met gerichte instructies voor gebruik in de les. Dit materiaal is ook in de praktijk beproefd, en het artikel in de Didactief special beschrijft de ervaringen op twee scholen vanuit de invalshoek van twee schoolleiders. De leerlingen maken ruimtelijke constructies, ze leren zich te concentreren, ze leren probleemoplossen en krijgen denk-vaardigheden. Werken met de materialen blijkt de natuurlijke nieuwsgierigheid te stimuleren en kinderen vinden het leuk: “Juf, dit is net zo leuk als spelen!” Deze vaardigheden vormen een basis voor een wetenschappelijke attitude en voor leermotivatie op gebied van w&t maar ook breder.

In dit artikel van Jelle Jolles en Marleen van Tetering bespreken twee schoolleiders het belang van nieuwsgierigheid en W&T in het basisonderwijs en er worden voorbeelden gegeven over hoe deze vaardigheden gestimuleerd kunnen worden.

Jelle Jolles & Marleen van Tetering, Wow! Wat is het? Hoe werkt het? Nieuwsgierigheid must voor wetenschappelijke houding, Didactief Special, juni 2015 p.10-11. Lees artikel