Het Centrum Brein & Leren van de VU heeft afgelopen jaren de lessenserie ‘BreinLessen’ ontwikkeld. Deze is bedoeld voor leerlingen in de onderbouw van het vwo. De nieuwe interventie is gericht op het vergroten van zelfinzicht van de leerling, en daardoor van leermotivatie en studieprestaties. De lessenserie (7 lessen) is uitvoerig op scholen getest en aangepast op grond van de praktijkervaringen. Vanaf april 2017 gaat een nieuw praktijkproject lopen op vwo-scholen in de regio Amsterdam. Daartoe wordt het pakket beschikbaar gesteld aan mentoren/docenten van brugklassen: er is momenteel nog plaats voor enkele participanten. Voor geïnteresseerden staat nadere informatie beschreven in bijgaande memo. De auteurs van de BreinLessen hopen op grond van de ervaringen die in de komende maanden zullen worden opgedaan nog een aanpassing aan het materiaal te kunnen maken. Het kan vervolgens in het najaar van 2017 breder ter beschikking worden gesteld.

Meer over de BreinLessen en ook contactinformatie is opgenomen in bijgaande notitie. Klik hier: 170314LBKmentorlessenAdam

De auteurs: Bernice van Staalduine (economiedocente en mentor) en Jelle Jolles (Centrum Brein & Leren Amsterdam).