Artikelen in de category "Blog"

De tiener, diens brein en ontplooiing: verslag van een workshop

Schermafbeelding 2016-05-06 om 16.35.27

Op 4 april 2016 gaf Jelle Jolles een workshop over de tiener en diens brein aan docenten van de vijf gymnasia in Amsterdam. De workshop was onderdeel van een studiedag. Het doel was om docenten en schoolleiders inzichten te geven over de ontwikkeling van neuropsychologische vaardigheden van de tiener. Zijn hoop en verwachting is dat docenten dergelijke kennis en inzichten kunnen gebruiken om de tiener te ondersteunen in diens persoonlijke groei en ontplooiing en daarmee leerprestaties en studiemotivatie te verbeteren.

Er is een hand-out van zijn workshop; deze bevat deze een deel van het gebruikte beeldmateriaal (vanwege vanwege copyright kwesties).

De handout is te downloaden: hier

Rode Hoed 21 april Publiekscollege Jelle Jolles ‘Leer uw tiener kennen’

TienersRisicoStadsdeel Zuid, gemeente Amsterdam, organiseert op donderdag 21 april in de Rode Hoed voor de ouders van leerlingen op de middelbare school, een lezing over tienergedrag. De lezing wordt verzorgd door Prof. Dr.Jelle Jolles, hoogleraar neuropsychologie en leider van het Centrum Brein & Leren aan de Vrije Universiteit.

TienerRisico1In zijn voordracht gaat Jelle Jolles in op wat iedere ouder (maar ook de leraar en de coach) over tienergedrag moet weten. Met nieuwe inzichten uit de neuropsychologie en hersenwetenschap  schetst hij een beeld van de tiener waardoor  we beter kunnen begrijpen waarom ze bijvoorbeeld  risico’s nemen zoals het gebruik van alcohol en drugs. En het wordt duidelijker wat we kunnen doen om te zorgen dat ons kind zijn talenten beter kan ontwikkelen. Dat helpt ons om de voorwaarden te scheppen voor de ontplooiing. Jelle Jolles laat zien dat de ‘gebruiksaanwijzing’ van de tiener simpeler is dan je denkt. Geïnteresseerden kunnen alvast een voorproefje van de lezing krijgen in een interview met Jolles in de Parool met journaliste Laura Obdeijn, klik hier.

Datum: Donderdag 21 april. Aanvang: 19:30 uur. De zaal is open vanaf 19:00 uur.
De toegang bedraagt € 10,-. Het geld dat wordt ingezameld, komt ten goede aan zorg- en welzijnsinstellingen die in Amsterdam werken aan preventie van drank- en drugsgebuik.

Kaarten zijn nog aan de zaal beschikbaar.

De tiener, studiesucces en jongens-meisjes verschillen

Voor het vakblad Profiel heeft prof. Jelle Jolles het artikel Verkenning ‘De jongens tegen de meisjes’: de mbo-student is ‘werk in uitvoering’ geschreven. Het gaat over verschillen tussen jongens en meisjes en wat dat betekent voor de onderwijspraktijk in het mbo. Lees zijn blog en het artikel hier.

Een traaggroeiende boom kan ook de hoogste worden

Het januarinummer van het tijdschrift Van Twaalf Tot Achttien (VTTA) heeft aandacht gegeven aan de stelling die Jelle Jolles enkele jaren geleden heeft gebruikt in een uitzending van het TV-programma Buitenhof. ‘Een traaggroeiende boom kan ook de hoogste boom worden’. Hij schreef er voor VTTA een toelichting bij. Lees het stuk hier.

Tiener, brein en ontplooiing

Het web-artikel ‘Tiener, brein en ontplooiing’ is beschikbaar voor download. Jelle Jolles schreef het naar aanleiding van zijn presentatie op ResearchEd op 30 januari. Meer daarover: zie http://www.jellejolles.nl/de-tiener-het-brein-en-ontplooiing/

Jelle Jolles (2016). De tiener, zijn brein en ontplooiing. Webpublicatie 160206. URL: http://www.jellejolles.nl/de-tiener-het-brein-en-ontplooiing/ Downloaden: klik hier

Waarom inspiratie uit de omgeving nodig is voor ontplooiing van de tiener (en diens brein)

Op maandagavond heeft Jelle Jolles een keynote gegeven over de adolescent en zijn ontplooiing. Dit was voor de thema avond van OSR Lek & Linge in Culemborg.  Een korte samenvatting van zijn verhaal en bijbehorende powerpoint is hier te raadplegen.

Onderwijsinnovatie en neuropsychologisch perspectief: Enkele recente artikelen

De ontwikkeling van neuropsychologische vaardigheden is belangrijk voor leermotivatie en schools prestatie maar ook voor gedrag en beleving. Daarover bestaat behoorlijk wat wetenschappelijke literatuur. Er zijn echter nog niet veel vakpublicaties in het Nederlands of breder verkrijgbare artikelen.  Daarom krijg ik vaak het verzoek om artikelen aan te raden, om goede referenties te geven en wat gedachten over ‘hoe zit dat nou met die ontplooiing?’. En: ‘Kun je daar iets aan doen?’. Op mijn websites en via mijn tweets probeer ik dergelijke informatie aan te reiken. Soms doe ik dat via artikelen die door ons zelf geschreven zijn of door een wetenschapsjournalist op grond van een interview dat ik heb gegeven. Via deze website zal nog wat vaker een lijstje met recente – en voor iedereen leesbare – artikelen ter beschikking worden gesteld; via een link zodat het artikel direct beschikbaar is voor download. Ze komen uit publieksbladen en vakbladen. In de komende tijd zal het lijstje nog worden aangevuld. Ook zal rond 1 november de Nieuwsbrief BreinPlein! worden gelanceerd.

Wordt vervolgd.

  • Jolles, J. (2015). Onderwijs, hersenen en cognitie: de kloof overbrugd? Didactief Online, 31 aug 2015 Lees artikel
  • Paternotte, A. (2015). Opvoeden doe je met je brein … en andere neuro-feiten en –mythen. Balans Magazine, P. 36-39. Lees artikel
  • Zee, R. (2015). De juiste prikkels zorgen dat het brein floreert. Neuropsycholoog Jelle Jolles over vernieuwend onderwijs. Balans Magazine, P. 32-35 Lees artikel
  • Jolles, J. (2014). Brein én omgeving  bepalen de ontplooiing. Weblog 17 nov 2014, gepubliceerd op www.jellejolles.nl. De weblog is gebaseerd op het hoofdstuk ‘Voor sommige scholieren staan de stoplichten van de ontplooiing op groen’ uit het boek ‘Dit wil je weten’ van Maven Publishing (ISBN 9789491845352), pp 23-25. Lees artikel
  • Westerloo, van, A.  (2014) Hersenen moet je prikkelen. Balans Magazine, P. 36-39 Lees artikel

Over creativiteit, denken en handelen

Het artikel ‘Over creativiteit, denken en handelen’ is gepubliceerd als voorwoord in het boek ‘Het Ideeëntoestel’ van David van der Kooij en Anouk Wissink (september 2015, ISBN 978-94-631-8987-3, Uitgever Leuker.nu). Het artikel gaat in op creativiteit in zijn brede betekenis. Creativiteit staat daarmee voor denken en de vaardigheid in het leggen van verbanden. Maar ook staat het voor nieuwsgierigheid en een ondernemende attitude. Onze kinderen en jeugdigen moeten gestimuleerd worden om deze te ontwikkelen. Zij moeten immers in de nog onbekende ‘wereld van straks’ oplossingen kunnen vinden voor vragen die we nu nog niet eens kunnen stellen. Het Ideeëntoestel van David van der Kooij en Anouk Wissink geeft goed uitgewerkt materiaal dat de leerkracht een handvat kan geven voor de bevordering van creatief denken en handelen.

Jolles, J. (2015) Over creativiteit, denken en handelen. Het Ideeëntoestel’ van David van der Kooij en Anouk Wissink (september 2015, ISBN 978-94-631-8987-3, Uitgever Leuker.nu). Download artikel

 

Eerdere artikelen