Artikelen in de category "Activiteit"

Executieve functies en het onderwijs

Over leren en ontplooiing van leerlingen van 8 tot 18 jaar
Studiemiddag vrijdag 17 mei 2019 | 13:30 – 17:00 | Eenhoorn Amersfoort

Waarom neemt deze slimme tiener soms van die oliedomme beslissingen? Hoe komt het dat de cijfers van dit meisje in een paar maanden tijd zo dramatisch achteruit zijn gegaan? Is het nou zo dat jongens op school een andere aanpak nodig hebben dan meisjes, en zo ja, waarom is dat eigenlijk?
Waarom zijn zelfs leerlingen in de eindexamenklassen vaak niet in staat om op een verstandige manier hun studie te plannen? En als leerlingen de ruimte krijgen regisseur te zijn van het eigen leerproces, waarom komt daar dan soms niks van terecht? 
Het antwoord is: dat heeft allemaal te maken met de executieve functies. Die zijn bij 8 tot 18-jarigen nog volop in ontwikkeling.

In deze studiemiddag ‘Executieve functies en het onderwijs’ op vrijdag 17 mei in Amersfoort deelt Jelle Jolles zijn expertise en inzichten over het belang en de ontwikkeling van executieve functies bij 8 tot 18-jarigen in relatie tot de onderwijspraktijk. Hiermee richt hij  zich in het bijzonder op onderwijsprofessionals die dagelijks met leerlingen werken.  Nadere info over de spreker >>

IN HET KORT

Datum: Vrijdag 17 mei 2019
Tijd: 13:30 – 17:00 uur
Locatie: Eenhoorn Meeting Center, Barchman Wuytierslaan 2, Amersfoort
Voor wie: Professionals in onderwijs en/of opvoeding die dagelijks met jongeren werken, i.h.b. leerkrachten en intern begeleiders bovenbouw po, docenten vo en mbo, coaches, schoolpsychologen en pedagogen. De focus ligt deze middag op de pre-adolescent en adolescent, van 8 tot 18 jaar, in het regulier onderwijs.
Spreker: prof. Jelle Jolles
Toegang: €165,- per persoon inclusief boek Het tienerbrein (2017) en hand-out boekje met take home messages, aanbevelingen, tips & trucs.
Meer informatie, programma en inschrijven: NeuroPsy Academie.

“Leraar en opvoeder zijn de motor van de talent-ontwikkeling”


Bruikbare inzichten in executieve functies

In de gedragswetenschappen is al veel bekend over de executieve functies (EF); die zijn essentieel voor ons dagelijks functioneren en onze aanpassing aan een veranderende omgeving. Dat is waarom ze van groot belang zijn voor de ontplooiing van jongeren en voor het onderwijs (zie box 1). Want die functies ontwikkelen zich over de hele periode van kindertijd en adolescentie. Daarom zijn inzichten in de EF bruikbaar voor de leraar, de pedagoog,de psycholoog, en de opvoeder. Zij geven de steun, de sturing en inspiratie die nodig zijn voor de ontplooiing.

>> Lees het hele artikel

Leren, brein en onderwijsinnovatie in de praktijk

Studiemiddag vrijdag 10 mei 2019 | 13:30 – 17:00 | Eenhoorn Amersfoort

Moet je de leerling de ruimte laten om zelf te ontdekken en moet hij of zij de regisseur zijn over het eigen leerproces? Of moet je sturen en inspireren? Hebben jongens en meisjes op school eigenlijk een andere aanpak nodig omdat ze een andere hersenontwikkeling schijnen te hebben? 
En hoe zit het met bewegen en sport, met kunst en cultuur, met Bildung? Men zegt immers dat brede vorming goed is voor de ontplooiing van de leerling en voor diens vaardigheid om zich uiteindelijk in te passen in een veranderende omgeving. Of is dat een neuromythe, net zoals de stelling dat we maar 10% van ons brein gebruiken? 

Tijdens de studiemiddag ‘Leren, brein en onderwijs’ op vrijdag 10 mei in Amersfoort gaat Jelle Jolles in op deze en andere vragen die van groot belang zijn voor de wijze waarop we ons onderwijs in de komende tien jaar willen gaan inrichten.

IN HET KORT

Datum: Vrijdag 10 mei 2019
Tijd: 13:30 – 17:00 uur
Locatie: Eenhoorn Meeting Center, Barchman Wuytierslaan 2, Amersfoort
Voor wie: Professionals in onderwijs en/of opvoeding, i.h.b. schoolleiders, bestuurders in po, vo en mbo; leraren en beleidsmedewerkers gericht op ‘onderwijsinnovatie’, en schoolpsychologen en pedagogen. De focus ligt deze middag op de pre-adolescent en adolescent, van 8 tot 18 jaar, in het regulier onderwijs.
Spreker: prof. Jelle Jolles.
Toegang: €165,- per persoon inclusief boek Het tienerbrein (2017) en hand-out boekje met take home messages, aanbevelingen, tips & trucs.
Meer informatie, programma en inschrijven: NeuroPsy Academie.


Over onderwijsinnovatie in de praktijk

Scholen hebben de opdracht om te zorgen dat leerlingen de kennis kunnen opdoen die hen in staat stelt om te zijner tijd in de samenleving te kunnen functioneren. Tegelijkertijd groeit de roep om vorming en persoonlijke groei, moet er aandacht zijn voor het tegengaan van pesten, voor gezonde voeding, en moeten kinderen meer bewegen. Bovendien zijn er grote individuele verschillen tussen leerlingen, onder meer door verschillende leef- en leerervaringen (zie box 1), leerproblemen, hoogbegaafdheid, migratieachtergronden en (ontwikkelings)verschillen tussen jongens en meisjes.

>> Lees het hele artikel