Op dinsdagavond 2 december geef ik een publiekcollege in de Rode Hoed: over jongens – meisjes verschillen. Een mooi en ‘spannend’ onderwerp, omdat er inderdaad wat verschillen zijn, die – inderdaad – met hersenfunctie te maken hebben … Maar vooral omdat er ook veel overeenkomsten zijn en omdat jongens én meisjes vanaf vroeg in het leven gestimuleerd kunnen worden om al hun talenten te ontwikkelen. Biologie én omgeving doen ertoe. Ouders en leerkracht moeten bemoedigen, routes wijzen, steunen, sturen én inspireren. Daardoor zullen jongens zowel als meisjes meer en breder ervaringen kunnen opdoen en meer rollen leren spelen die zorgen dat ze uiteindelijk een goede positie in onze complexe samenleving kunnen verwerven.

In de dinsdag-editie (2 december) van het Parool staat een goed stuk hierover. Op maandag 1 december, tussen 22:30 en 23:00 is een interview geplanned op NTR Academie Radio. Voor een compacte samenvatting van mijn kernpunten, lees verder:

Zie ook elders op deze website: RodeHoedProgramma2dec

JollesJongensMeisjes