De scholengroep Tabijn en het Centrum Brein & Leren van de Vrije Universiteit Amsterdam hebben een driejarige overeenkomst gesloten voor het samen uitvoeren van praktijkgericht onderwijsonderzoek in het primair onderwijs. Met hun samenwerking willen Tabijn en het Centrum Brein & Leren een kwaliteitsimpuls geven aan onderwijsinnovaties in het basisonderwijs. Daarbij passen ze nieuwe wetenschappelijke inzichten toe over de ontplooiing van kinderen en de rol die biologische, psychosociale en culturele factoren daar in spelen. Op 23 september tekenen Jonne Gaemers, voorzitter van het College van Bestuur van Tabijn, en Jelle Jolles, directeur van Centrum Brein & Leren en universiteitshoogleraar aan de VU, de overeenkomst.

Talentontwikkeling van scholieren en professionalisering van leerkrachten
In het samenwerkingsprogramma gaat het om de talentontwikkeling van scholieren en om de professionalisering van leerkrachten. Tabijn en het Centrum Brein & Leren gaan toegepast onderzoek doen in de onderwijspraktijk. Het resultaat moet gebruikt kunnen worden voor onderwijsinnovaties, bijvoorbeeld op het gebied van het wetenschaps- en techniekprofiel en de talentontwikkeling bij kinderen en projecten op het gebied van lezen en leesplezier. ‘Nieuwsgierigheid’ en ‘verbeelding’ zijn twee belangrijke gebieden waarop de scholen en de onderzoekers zich gaan richten. Zij geven daarbij aandacht aan de professionalisering van de leerkracht: deze zal zich richten op het gebied van ‘verschillen tussen kinderen’ en bestuderen welke benadering van kinderen ertoe leidt dat elk kind het best tot zijn recht komt. Een aanpak gericht op het stimuleren van de voorwaarden voor leren en leermotivatie staat hierin centraal met als basisprincipes ‘steun, sturing en inspiratie’.

Academische werkplaats
Het doel van beide instellingen is om met hun samenwerking ervaring op te doen die ertoe leidt dat uiteindelijk een structurele ‘Academische onderzoekswerkplaats’ kan worden gevormd. Binnen deze omgeving werken leerkrachten, praktijk- en wetenschappelijke onderzoekers samen aan onderwijsontwikkeling, onderwijsinnovatie en toegepast onderwijsonderzoek. Dit alles met als doel het creëren van een onderzoeksklimaat binnen het basisonderwijs en het verankeren van het onderzoek in de onderwijspraktijk om zo de kwaliteit van het onderwijs duurzaam te vergroten en de talenten van de kinderen optimaal te benutten. Een dergelijke Academische werkplaats binnen de scholengroep Tabijn kan een voorbeeld zijn voor initiatieven in andere schoolorganisaties.
Gaemers en Jolles: “Een academische werkplaats die gevoed wordt vanuit een kennisinstelling is belangrijk voor het toetsen van de bruikbaarheid en het effect van onderwijsinterventies. In de afgelopen decennia is het onderwijsveld te vaak geconfronteerd met onderwijsvernieuwingen die niet of onvoldoende waren gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en/of uitgetest waren in de praktijk. Naar verwachting kunnen academische werkplaatsen in de toekomst een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van onderwijsinnovaties.”

Scholengroep Tabijn
Tabijn biedt 5.500 leerlingen kwalitatief hoogstaand onderwijs. De circa 600 medewerkers – verdeeld over 25 basisscholen en een servicekantoor – richten zich vol overgave op hun kerntaak: het beste uit kinderen halen. De scholen van Tabijn bereiden leerlingen met behulp van gedegen, modern en uitdagend onderwijs voor op hun toekomst als volwaardige burgers in de 21e eeuw. Tabijn is een professionele, lerende organisatie die staat voor kwaliteit.