Prof dr Jelle Jolles is hoogleraar aan de VU University in Amsterdam. Hij is daar directeur van het Centrum Brein & Leren en van het onderzoeksinstituut LEARN!. Hij is wetenschappelijk onderzoeker en als geregistreerd Neuropsycholoog ook een praktijk-professional. Zijn leeropdracht aan de VU heeft te maken met ‘Hersenen, gedrag & educatie’. Daarin ligt een nadruk op leerprocessen en het onderwijs.

Jolles leidt een onderzoeks, kennis- en expertisecentrum op het gebied van het leren bij kinderen, adolescenten en ouderen. Centraal in zijn werk staan individuele verschillen die er bestaan in het neurocognitief functioneren en in school- en studieprestaties. Daarbij houdt zijn onderzoek zich bezig met zowel biologische factoren als psychologische en sociale factoren. Zo bestudeert zijn centrum de neuropsychologische ontwikkeling van kinderen van vier jaar tot ver in de volwassenheid. Het onderzoek is bijvoorbeeld gericht op jongens-meisjes verschillen maar ook op Talent-ontwikkeling van kinderen en jeugdigen. Ook gaat het om de factoren die de leer-motivatie bepalen, en de rol van context (het gezin, cultuur, buurt). Tevens worden psychologische processen bestudeerd bij de zich ontwikkelende jongere evenals diens attitudes en beleving. Daarnaast gaat het om inzichten in de wijze waarop nieuwe kennis en ervaringen worden geleerd evenals de hogere cognitieve functies zoals denken, en de talent-ontwikkeling. De onderzoeksgroep ontwikkelt ‘evidence-based interventies’ voor toepassing in de onderwijspraktijk. Deze zijn gericht op vaardigheden van leerlingen en op leermotivaties en attituden maar ook op de vaardigheden van de docent.

Jelle Jolles heeft zich de laatste jaren sterk gemaakt voor de dialoog tussen wetenschappelijk onderzoek en de praktijk van het onderwijs. Daarin benadrukt hij het belang van de hersenontwikkeling en de psychologische ontwikkeling en stadia daarin.

Voor nadere informatie, CV, activiteiten en publicaties: zie www.jellejolles.nl