Artikelen in de category "Dag/weekblad"

Naar het hoger onderwijs?

Alleen met goede cijfers en motivatie, zegt het kabinet. Neurowetenschappers, waaronder Jelle Jolles, hebben twijfels bij het plan.

Jongenshersenen, zeggen neurowetenschappers, ontwikkelen zich anders dan meisjeshersenen. Jongens zouden daardoor meer in techniek geïnteresseerd zijn en een beter ruimtelijk inzicht hebben. Maar ze zijn ook drukker, beweeglijker, minder beheerst en slechter in planmatig werken. Op school halen ze lagere cijfers. Wat als universiteiten en hogescholen hun studenten voor topopleidingen gaan selecteren, zoals het kabinet wil, en gaan kijken naar de cijferlijst en de motivatie van scholieren die toegelaten willen worden? Zijn jongens dan in het nadeel?

Jelle Jolles zegt dat jongens in het nadeel zijn als universiteiten en hogescholen gaan selecteren op cijfers. Maar hij is wel blij met het plan van het kabinet, als het tenminste óók en éérst leidt tot verbetering van het onderwijs. Daar zit volgens hem het probleem: jongens, en ook sommige meisjes, zijn slechter gaan presteren doordat het onderwijs in de jaren 90 veel te vrij is geworden. „We dachten dat scholieren beter zouden plannen en zich verantwoordelijker zouden gedragen als ze meer vrijheid kregen. Het omgekeerde is waar gebleken.”
Logisch, vindt Jolles, want inmiddels heeft neurowetenschappelijk onderzoek aangetoond dat de hersenen van jonge mensen daar nog niet rijp voor zijn.

Koelewijn, J. Jongens deden het ooit beter. Uit nrc 5 juli 2011

Zie voor het complete artikel de website van nrc of stuur een mail naar brein.fpp@vu.nl

Prof. dr. Jelle Jolles is directeur van LEARN! en het centrum Brein en Leren

Jelle Jolles in artikel NRC over competentiegericht onderwijs: “Veel jongerejaars studenten leren nog niet voor hun toekomst”

Jolles, hoogleraar hersenen, gedrag en educatie aan de VU, legt uit waarom het competentiegericht onderwijs niet kan werken. „De vaardigheid in het plannen is bij de meeste studenten nog onvoldoende ontwikkeld. Zij hebben nog totaal geen overzicht over de leerstof en zien niet wat het belang ervan is. Ook naar jezelf kijken en evalueren is voor veel studenten te hoog gegrepen. De prefrontale schors van veel jongeren, waar dit soort hersenactiviteit plaatsvindt, is tussen 17 en 22 jaar nog aan een laatste rijpingsfase bezig. De omgeving, dus de docent, heeft een zeer belangrijke taak in het begeleiden daarvan. Docenten moeten steun, sturing en inspiratie geven om deze rijping mogelijk te maken. En dat is precies wat in het competentiegerichte onderwijs veel te weinig plek heeft gekregen.” Heel veel jongerejaars studenten leren nog niet voor hun toekomst, want daar hebben ze nog geen zicht op, zegt Jolles. „Ze willen structuur en duidelijkheid, ze moeten nog zeker een paar jaar bij de hand genomen worden.”

In NRC verscheen een driedelige serie over competentiegericht onderwijs in het hbo: competentiegericht onderwijs bleek doorgeschoten idealisme. In deel 2 is Jelle Jolles geïnterviewd.

Funnekotter, B. Hoe het hbo de vakdocent verjoeg, NRC (22 juni 2011)

Jelle Jolles in het Parool: ‘Veel kinderen hebben meer in hun mars’

In het Parool vertelt prof. Jelle Jolles over inhoudelijke veranderingen in het onderwijs en de rol van de leerkracht en docent. Met als uitgangspunt dat kinderen beter gaan presteren en elk talent zich optimaal ontwikkelt. Jolles is neuropsycholoog, hoogleraar hersenen gedrag en educatie en directeur van het VU-onderzoeksinstituut LEARN! en het centrum Brein en Leren.

Uit het interview:
“Ik zou willen dat in het onderwijs veel meer aandacht komt voor persoonlijke groei: leren leren, zelfevaluatie, leren denken. Laat kinderen zaken zelf onderzoeken, prikkel de nieuwsgierigheid. En als ze het zelf niet meer weten, kunnen ze klasgenoten erbij halen, een vriend of de juf. Dat is eigenlijk de kern van het studiehuis of ‘het nieuwe leren’. Maar dergelijk onderwijs vereist wel een sturende, inspirerende en steunende docent. De pedagogisch en inhoudelijk bekwame docent moet een veel grotere rol krijgen.

Klik hier voor het interview de bijlage PS Kind van het Parool van 19 mei 2011.

De Onderwijsagenda: ‘een debat om van te leren’

Dat zegt de Volkskrant in haar zaterdageditie van 21 november: “We vragen een debat over het onderwijs. Want we moeten ervan leren. Ouders, docenten en andere ervaringsdeskundigen zijn aan zet: hoe kan het onderwijs in Nederland beter? Hoe lossen we de problemen op?”. De Volkskrant probeert met de Ondewijsagenda de knelpunten op een rijtje te krijgen en wil graag van alle mogelijke betrokkenen weten wat er moet gebeuren (klik hier voor een pdf van het artikel).

>> Lees het hele artikel

Gevraagd: debat om van te leren. De onderwijsagenda

In: de Volkskrant

Klachten over het onderwijs in Nederland zijn er in vele soorten en maten. Maar de vraag is, hoe die problemen op te lossen. Met de Onderwijsagenda probeert de Volkskrant om de knelpunten op een rijtje te krijgen. Een dertigtal van deze knelpunten wordt gepresenteerd; deze zijn in kaart gebracht tezamen met een panel van wijzen waaronder Robbert Dijkgraaf, Jelle Jolles, Sywert van Lienden, Henriette Maassen van den Brink en Kars Veling. klik hier voor het hele artikel.