De reizende expositie BREINPLEIN staat tijdens het museumweekend op 2 en 3 april in Science center NEMO in Amsterdam. Bezoekers worden weer kleine wetenschappers in BREINPLEIN: een tentoonstelling waar kinderen worden uitgedaagd, waar ze hun ruimtelijke vaardigheden testen en problemen oplossen, en waar ze zich kunnen verwonderen over wetenschap en techniek. Het is een onderzoeks- en ontwikkelingsproject van professor Jelle Jolles en drs. Helen Reed van het Centrum Brein & Leren Amsterdam, dat deel uitmaakt van onderzoeksinstituut LEARN! (Vrije Universiteit Amsterdam). De ervaringsexpositie trekt van januari t/m half april langs verschillende scholen in de omgeving van Amsterdam en Utrecht.


Observeren van gedrag
Door het observeren van het gedrag van kinderen proberen de onderzoekers van het BREINPLEIN-project vragen te beantwoorden over de ontwikkeling van neuropsychologische vaardigheden bij kinderen. Het gaat om de manier waarop ze puzzels oplossen, over hun concentratie, het opmerkingsvermogen en de manier waarop kinderen leren; hoe ze hun gedrag veranderen op basis van feedback. Deze vaardigheden zijn nodig om ruimtelijk te kunnen denken, te kunnen abstraheren, problemen op te lossen en verbanden te leggen. Daarmee zijn ze van belang zowel voor de interesse van kinderen in wetenschap en in techniek. Maar ook in hun rekenen-  en bètavaardigheden en voor taal en denken. Bovenal gaat het over nieuwsgierigheid; ‘Wow, hoe zit dat in elkaar? Hoe werkt dat?’ Maar onderzocht wordt bijvoorbeeld ook: zijn er verschillen in aanpak tussen jongens en meisjes, leeftijdsgroepen en sociale milieus?   En hoe kunnen leerkrachten en ouders een onderzoekende aanpak bij kinderen stimuleren?

Brug bouwen zonder lijm of touw
Hoe bouw je een brug zonder lijm en touw? Wanneer is je spiegelbeeld niet je spiegelbeeld? Kunnen kromme wielen recht rollen? Een greep uit de opstellingen die schoolkinderen in contact brengt met materialen die hen uitnodigen te exploreren, te onderzoeken en creatief bezig te zijn. Het onderzoeksproject daagt ze uit om vragen te stellen: He? Hoe kan dat?

Handen- hoofd- hart
BREINPLEIN werkt met de ‘handen-hoofd-hart’ benadering. Met ‘handen’ komen kinderen spelenderwijs in interactie met materiaal dat hen uitnodigt onderzoekend te zijn. Tegelijkertijd zet het materiaal kinderen aan het denken waarom bepaalde uitkomsten zich voordoen. Het daagt ze uit om originele oplossingen te bedenken, hun eigen vragen en voorspellingen te ontwikkelen en deze vervolgens te toetsen en te verfijnen. Ten slotte richt het element ‘hart’ zich op het opbouwen van een diepe verbondenheid met het handelen en denken.  ‘Dit is leuk!’ Hierdoor raken kinderen gemotiveerd en geïnspireerd voor het beantwoorden van nieuwe vragen en het zoeken naar nieuwe oplossingen.

Na NEMO gaat BREINPLEIN nog naar de Hildebrand- van Loonschool in Amsterdam Zuid. Hier brengen diverse scholen in de buurt een bezoek aan de tentoonstelling.

 

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie en eventueel een interview met prof. Jelle Jolles kunt u contact opnemen met: Afke Blanksma, communicatieadviseur LEARN! / Centrum Brein & Leren a.blanksma@psy.vu.nl Tel. 06 11878809
Voor meer informatie over BREINPLEIN en het Centrum Brein & Leren / LEARN!:  www.learn.vu.nl