BREINPLEIN is een reizende tentoonstelling voor kinderen rond de thema’s wetenschap, wiskunde en techniek. Het is een onderzoeksproject van het Centrum Brein & Leren Amsterdam, dat deel uitmaakt van onderzoeksinstituut LEARN! van de Vrije Universiteit Amsterdam. Van januari t/m maart 2011 trekt de ervarings-expositie langs verschillende scholen in de omgeving van Utrecht en Amsterdam.

Het doel van BREINPLEIN is basisschoolleerlingen in contact brengen met materialen die hen uitnodigen te exploreren, te onderzoeken en creatief bezig te zijn op het gebied van wetenschap, wiskunde en techniek. Het onderzoeksproject wil schoolkinderen uitdagen om vragen te stellen, zich te verwonderen en zich af te vragen :”He? Hoe zit dat? Hoe kan dat?” Door het observeren van het gedrag van kinderen tijdens de tentoonstelling proberen de ontwikkelaars en onderzoekers van het BREINPLEIN-project vragen te beantwoorden over de ontwikkeling van neuropsychologische vaardigheden bij kinderen. Deze vaardigheden zijn nodig om ruimtelijk te kunnen denken, te kunnen abstraheren, problemen op te lossen en verbanden te leggen. Daarmee zijn ze van belang zowel voor rekenen en beta-vaardigheden als voor taal en denk-vaardigheden.

BREINPLEIN werkt met de “hands on, minds on, hearts on” benadering. Met “hands on” komen kinderen spelenderwijs in interactie met materiaal dat hen uitnodigt en aanspoort om met elkaar handelend te beleven, te exploreren, te onderzoeken en creatief te zijn. Tegelijk zet het materiaal kinderen aan het denken (“minds on”) waarom bepaalde uitkomsten zich voordoen. Het daagt ze uit om originele oplossingen te bedenken, hun eigen vragen en voorspellingen te ontwikkelen en deze vervolgens te toetsen en te verfijnen. Ten slotte richt het element “hearts on” zich op het opbouwen van een diepe, emotionele verbondenheid met het handelen en denken. Hierdoor raken kinderen gemotiveerd en geïnspireerd voor het beantwoorden van nieuwe vragen en het zoeken naar nieuwe oplossingen. De bundeling van deze drie elementen leidt tot een vorm van “empowerment” bij kinderen. Zij komen in een positieve ontwikkelingsspiraal, die een versterkend effect heeft op bijvoorbeeld zelfbeeld, zelfvertrouwen, gevoel van eigenwaarde, gevoel van bekwaamheid en motivatie.

Vanaf januari 2011 tot begin april 2011 trekt BREINPLEIN rond langs verschillende basisscholen in de omgeving van Utrecht (gemeente Ronde Venen) en Amsterdam (Amsterdam Zuid en West). De tentoonstelling eindigt in science centre Nemo voor het weekend van de Wiskunde Olympiade op 2 en 3 april 2011.

Voor gerichte informatie: Marijn Knibbeler m.knibbeler@psy.vu.nl

Voor nadere informatie over onderwijs-ontwikkeling uit een ‘Brein & leren perspectief’ en over het Centrum Brein & Leren: learn@psy.vu.nl