140829BreinPleinLogoDef

 

De innovatieprojecten op gebied van educatie van Centrum Brein & Leren zijn gebundeld onder de naam BreinPlein!. De BreinPlein! pagina brengt nieuwe inzichten en toepasbare kennis die de laatste jaren zijn verkregen. Daarnaast is het ook een forum voor uitwisseling met de praktijk.