JollesLEZEN10redenenHet wetenschappelijk congres van de Stichting Lezen vond plaats op 21 november in Amsterdam. Ik hield er een keynote. Daarin ben ik vanuit een neuropsychologische invalshoek ingegaan op het grote belang van LEZEN!. Er zijn tien punten die dit belang onderstrepen; die zette ik op een rijtje en die avond twittende ik er over. Nu, twee dagen later is de visual met die tien redenen al 290 maal retweeted. Behalve u en ik zijn er in Nederland gelukkig nog meer mensen die lezen belangrijk vinden …! De visual is te downloaden en een samenvatting van de lezing vindt u hieronder:

De talentontwikkeling van onze kinderen is sterk afhankelijk van hun vaardigheden in het lezen en
in het plezier dat zij aan lezen beleven. Recente ontwikkelingen in de toegepaste neuropsychologie en in de hersenwetenschap suggereren dat niet alleen de verbeelding en het visueel voorstellings- vermogen, maar ook ruimtelijk denken belangrijk zijn voor het leren lezen. Andere neuropsychologische vaardigheden zoals het werkgeheugen en bepaalde ‘executieve functies’ spelen eveneens een belangrijke rol. Leesmotivatie en leesplezier hangen er sterk mee samen, en het is belangrijk dat interventies die gericht zijn op het bevorderen van het lezen ook hiermee rekening houden. Voorts blijkt uit onderzoek dat er forse individuele verschillen bestaan tussen kinderen. Deze zijn meetbaar in diverse cognitieve domeinen, waaronder het lezen. In veel vaardigheden doen meisjes het beter. Ook binnen de groep van jongens en van meisjes zijn er grote verschillen. Deze voordracht bespreekt visies die vanuit de neuropsychologische invalshoek handvatten kunnen geven voor bevordering van het lezen en daarmee voor de ontplooiing.

JollesLEZEN10redenen