TheepotProbleemoplossend en creatief, grensverleggend denken zijn nieuwe vaardigheden waaraan gewerkt wordt op de basisschool. Hoe kun je het creatief denken en de nieuwsgierigheid van je leerlingen stimuleren? David van der Kooij en Anouk Wissink schreven daarover in samen werking met Sanne Dekker, Suzanne Mol en mijzelf een artikel in het tijdschrift JSW (Jeugd in School en Wereld).

Het artikel gaat over nieuwgierigheid en over denkstrategieën, over ontplooiing en de belangrijke rol die de leerkracht daarin speelt. Centraal staat het z.g. Ideeëntoestel. Dat is een lessenreeks rondom creatieve denkstrategieën dat is gebaseerd op inzichten uit de ontwikkelingspsychologie en pedagogiek met praktijkervaringen. Deze bieden leerlingen kennis en inzichten omtrent het flexibel omgaan met problemen en uitdagingen. Het toestel is een metafoor voor nieuwsgierigheid, voor exploreren, voor onderzoek, experiment en constructie. In het artikel in JSW wordt ook een praktijkstudie beschreven en een aantal handvaten voor toepassing door de leerkracht.

KidsIdeeentoestelHet is een mooi stuk werk met een vernieuwende aanpak die is gericht op het denken en ook op de motivatie die zo broodnodig is voor de interesse in het leren. Het artikel in JSW is in pdf beschikbaar en kan hier worden gedownload: 150127PkooijVindingrijkNieuwsgier

David van der Kooij en Anouk Wissink, in samenwerking met Sanne Dekker, Suzanne Mol en Jelle Jolles. Nieuwsgierigheid stimuleren: creatief en vindingrijk denken met je klas. JSW 5 januari 2015, pag 18 – 21.