Artikelen van november 2014

Verschillen tussen jongens en meisjes liggen aan brein EN omgeving

Op dinsdagavond 2 december geef ik een publiekcollege in de Rode Hoed: over jongens – meisjes verschillen. Een mooi en ‘spannend’ onderwerp, omdat er inderdaad wat verschillen zijn, die – inderdaad – met hersenfunctie te maken hebben … Maar vooral omdat er ook veel overeenkomsten zijn en omdat jongens én meisjes vanaf vroeg in het leven gestimuleerd kunnen worden om al hun talenten te ontwikkelen. Biologie én omgeving doen ertoe. Ouders en leerkracht moeten bemoedigen, routes wijzen, steunen, sturen én inspireren. Daardoor zullen jongens zowel als meisjes meer en breder ervaringen kunnen opdoen en meer rollen leren spelen die zorgen dat ze uiteindelijk een goede positie in onze complexe samenleving kunnen verwerven.

In de dinsdag-editie (2 december) van het Parool staat een goed stuk hierover. Op maandag 1 december, tussen 22:30 en 23:00 is een interview geplanned op NTR Academie Radio. Voor een compacte samenvatting van mijn kernpunten, lees verder:

>> Lees het hele artikel

Hoe je nieuwsgierigheid kunt bestrijden in 12 simpele stapjes

Twee dagen geleden plaatste ik een bericht op twitter met de titel ‘Hoe je nieuwsgierigheid kunt bestrijden in 12 simpele stappen’.  Ik was ertoe geïnspireerd door een blog op de website TeachThought. In anderhalve dag waren er al 160 retweets. Slechts een enkeling was het ontgaan dat het hier ging om ironie. ‘Ook goed bruikbaar voor managers’, twitterde iemand vandaag. Ik ben het met hem eens en het waaróm heb ik in 140 tekens laten weten. De ’12 stapjes’ heb ik ook iets aangepast.

>> Lees het hele artikel

Nieuwsgierigheid: heeft het een basis in het primair onderwijs?

Het onderwijs en nieuwsgierigheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. ‘Zonder nieuwsgierigheid kun je niet goed leren’, aldus een leerkracht. Schoolleider Annemarie Trouw, Sanne Dekker en ik deden het afgelopen jaar onderzoek naar die nieuwsgierigheid. Daarvoor werden gestructureerde interviews en een vragenlijst afgenomen bij leerkrachten van groep 5/6. Vandaag werd onze mini-publicatie met resultaten en aanbevelingen besproken op de conferentie ‘BreinStorm’ van de po-Raad. Wat is nieuwsgierigheid? Waarom worden leerlingen in de loop van de basisschool minder nieuwsgierig? Wat heeft de leerkracht nodig om ruimte te geven aan de nieuwgierigheid van kinderen. En hoe kunnen schoolleiders, bestuurders en beleidsmakers doen om dat te faciliteren? In onze mini-publicatie zijn de aanpak, de onderzoeksopzet en de resultaten en aanbevelingen te lezen: NieuwsgierigheidBreinLeren.pdf

>> Lees het hele artikel

Lees en wordt wijzer! Over denken, verwonderen en ontplooien

JollesLEZEN10redenenHet wetenschappelijk congres van de Stichting Lezen vond plaats op 21 november in Amsterdam. Ik hield er een keynote. Daarin ben ik vanuit een neuropsychologische invalshoek ingegaan op het grote belang van LEZEN!. Er zijn tien punten die dit belang onderstrepen; die zette ik op een rijtje en die avond twittende ik er over. Nu, twee dagen later is de visual met die tien redenen al 290 maal retweeted. Behalve u en ik zijn er in Nederland gelukkig nog meer mensen die lezen belangrijk vinden …! De visual is te downloaden en een samenvatting van de lezing vindt u hieronder:

>> Lees het hele artikel

Brein én omgeving bepalen de ontplooiing

Matige cijfers op school zijn geen goede voorspeller voor de latere carrière. Want speelse en slecht presterende scholieren kunnen uiteindelijk prima terechtkomen in de samenleving. Ze kunnen zich ontplooien tot een bekwaam bestuurder, een grensverleggend wetenschapper of innovatief ondernemer.

Ik ben universiteitshoogleraar, maar mijn rapportcijfers waren matig – ook op het domein waarop ik cum laude ben afgestudeerd – . Mijn ouders en mijn leraren hadden voortdurend zorgen over mijn voortgang. Maar ik had geluk: ik mocht op school en thuis mijn nieuwsgierigheid achterna en kon veel hobby’s ontwikkelen. Daardoor heb ik zowel binnen als buiten school veel waardevolle kennis en ervaringen opgedaan. Waarom is dat zo belangrijk?

>> Lees het hele artikel

Interesse in de lessenserie ‘Leer het brein kennen’

headerhead

(Jelle Jolles en Sanne Dekker naar aanleiding van het artikel van Bart Vuijk, Noord-Hollands Dagblad digitale editie 5 november 2014). Waarom vinden veel kinderen het moeilijk om iets te plannen? Waarom zijn jongens wat impulsiever dan meisjes? Dat ligt aan de rijping van je brein. Het brein verandert door ervaringen, het is te trainen. Zowel leerkracht als ouder zijn de motor van die verandering; ze kunnen daarin een actieve rol spelen.

Het is één van de vele simpele inzichten, die bij een negental scholen van scholengroep Tabijn (NH) in daden wordt omgezet. De inzichten zijn verkregen in een de strategische samenwerking van het Centrum Brein & Leren met Tabijn . Deze maand werd een nieuwe fase van de samenwerking ingeleid, met trainingen voor leerkrachten en een bijeenkomst voor ouders. Hun kinderen krijgen vier lessen over de werking van hun eigen hersenen; over waarom ze soms minder aandachtig zijn, en hoe het leren en vergeten werkt. De lessenserie heet ’Leer het brein kennen’.

>> Lees het hele artikel