Publiekscollege Rode Hoed Amsterdam, 19 maart 2014, Jelle Jolles

Deze blog geeft in 35 stellingen een visie op ‘Brein, ontplooiing, onderwijs & opvoeding’. Hiermee vat ik het publiekscollege samen dat ik op 19 maart heb gegeven in de Rode Hoed in Amsterdam. In dat college ging het om de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen. De ontwikkeling wordt niet simpelweg bepaald door ofwel nature ofwel nurture. Integendeel: zowel biologische factoren als psychologische, sociale en culturele factoren zijn ervoor belangrijk. ‘Context shapes the brain’, dus prikkels uit de omgeving zijn uiteindelijk bepalend voor de hersenrijping. Dit geldt ook voor de manier waarop kind, jeugdige en volwassene in een sociale context gaan functioneren. Ouder, leerkracht, oma, de buurtgenoten en de peergroup geven Steun, Sturing & Inspiratie en zijn daarmee sterk bepalend voor de ontplooiing van kind en jeugdige.