Volgens Jelle Jolles kan het positieve effecten hebben op zowel jongens als meisjes

Scholen zouden meermoeten experimenten met gescheiden lessen voor jongens en meisjes. Die oproep kwam vanuit de Christelijke schoolbesturen en wordt zowel door wetenschappers als vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) positief ontvangen.

Prof. Jelle Jolles,hoogleraar hersenen, gedrag en educatie, stelt in de Volkskrant dat de scheiding inderdaad positieve effecten kan hebben op zowel jongens als meisjes. “Meisjes worden door jongens geremd omdat die beter zijn of doen alsof ze beter zijn.” Hij waarschuwt wel dat jongens en meisjes niet bij alle vakkengescheiden moeten zitten: “Jongens kunnen zich vaak net iets minder goed verbal uitdrukken. Ze zijn impulsiever dan meisjes, maar kunnen via taal leren dieimpulsen beter te beheersen. Van meisjes kunnen ze leren hoe je je in taal uitdrukt. Meisjes kunnen van jongens leren om wat ondernemender te worden.”

Venema, S. Jongens en meisjes gescheiden, dat is zo’n gek idee nog niet. Uit de Volkskrant, 16 augustus 2011.

Bekijk het volledige artikel kijk op www.vk.nl of stuur een mail naar brein.fpp@vu.nl.