Artikelen van juni 2011

Jelle Jolles in artikel NRC over competentiegericht onderwijs: “Veel jongerejaars studenten leren nog niet voor hun toekomst”

Jolles, hoogleraar hersenen, gedrag en educatie aan de VU, legt uit waarom het competentiegericht onderwijs niet kan werken. „De vaardigheid in het plannen is bij de meeste studenten nog onvoldoende ontwikkeld. Zij hebben nog totaal geen overzicht over de leerstof en zien niet wat het belang ervan is. Ook naar jezelf kijken en evalueren is voor veel studenten te hoog gegrepen. De prefrontale schors van veel jongeren, waar dit soort hersenactiviteit plaatsvindt, is tussen 17 en 22 jaar nog aan een laatste rijpingsfase bezig. De omgeving, dus de docent, heeft een zeer belangrijke taak in het begeleiden daarvan. Docenten moeten steun, sturing en inspiratie geven om deze rijping mogelijk te maken. En dat is precies wat in het competentiegerichte onderwijs veel te weinig plek heeft gekregen.” Heel veel jongerejaars studenten leren nog niet voor hun toekomst, want daar hebben ze nog geen zicht op, zegt Jolles. „Ze willen structuur en duidelijkheid, ze moeten nog zeker een paar jaar bij de hand genomen worden.”

In NRC verscheen een driedelige serie over competentiegericht onderwijs in het hbo: competentiegericht onderwijs bleek doorgeschoten idealisme. In deel 2 is Jelle Jolles geïnterviewd.

Funnekotter, B. Hoe het hbo de vakdocent verjoeg, NRC (22 juni 2011)

College: Leer je brein kennen – prof. Jelle Jolles di 21 juni 12.00 – 12.45 uur

Hoofdgebouw Vrije Universiteit Amsterdam, 2A-00
Over opvoeding, omgeving, de psyche en het brein

Bent u geïnteresseerd in opvoeding, omgeving, de psyche en het brein? Kom dan 21 juni a.s. om 12.00 uur naar het college van professor Jelle Jolles van de Faculteit der Psychologie en Pedagogiek. In dit speciale open college gaat Jolles in op de ‘verbreining’ van de adolescent tot volwassene en de uitermate spannende nieuwe inzichten waarover pedagogen, psychologen en hersendeskundigen de laatste jaren beschikken.

Inhoud college
Ons brein ontwikkelt zich nog tot ver na ons twintigste levensjaar. Het blijkt dat niet alleen ouders, vrienden en leraren van belang zijn bij de ontplooiing van ons brein, maar ook de biologische ontwikkeling van een kind. Wat betekent dit voor het maken van keuzes voor een kind? En wat betekenen deze inzichten voor de inrichting van het huidige onderwijs? Oftewel: hoe kan de opvoeding en de ontplooiing van kinderen en tieners door deze inzichten worden verbeterd?

U kunt zich aanmelden via a.blanksma@psy.vu.nl onder vermelding van ‘Leer je brein kennen’ in het onderwerp.

Professor Jelle Jolles
Professor Jelle Jolles is regelmatig in het nieuws als het gaat om onderwerpen die met educatie en breinontwikkeling te maken hebben. Hij is hoogleraar hersenen, gedrag en educatie en directeur van VU-onderzoeksinstituut LEARN! en het centrum Brein en Leren. Hier werken neuropsychologen en pedagogen die weten welke hersenprocessen gaande zijn bij de ontwikkeling van een kind. Via hun onderzoek zoeken ze actief de dialoog met de onderwijspraktijk.