BREINPLEIN is een reizende tentoonstelling voor kinderen rond de thema’s wetenschap, wiskunde en techniek. Het is een onderzoeksproject van het Centrum Brein & Leren Amsterdam, dat deel uitmaakt van onderzoeksinstituut LEARN! van de Vrije Universiteit Amsterdam. Van januari t/m maart 2011 trekt de ervarings-expositie langs verschillende scholen in de omgeving van Utrecht en Amsterdam.

Het doel van BREINPLEIN is basisschoolleerlingen in contact brengen met materialen die hen uitnodigen te exploreren, te onderzoeken en creatief bezig te zijn op het gebied van wetenschap, wiskunde en techniek. Het onderzoeksproject wil schoolkinderen uitdagen om vragen te stellen, zich te verwonderen en zich af te vragen :”He? Hoe zit dat? Hoe kan dat?” Door het observeren van het gedrag van kinderen tijdens de tentoonstelling proberen de ontwikkelaars en onderzoekers van het BREINPLEIN-project vragen te beantwoorden over de ontwikkeling van neuropsychologische vaardigheden bij kinderen. Deze vaardigheden zijn nodig om ruimtelijk te kunnen denken, te kunnen abstraheren, problemen op te lossen en verbanden te leggen. Daarmee zijn ze van belang zowel voor rekenen en beta-vaardigheden als voor taal en denk-vaardigheden.>> Lees het hele artikel