Artikelen van november 2009

Het brein is ‘in’. Daar kunnen we van Leren!

Op 23 november wordt door minister Plasterk in Den Haag het startschot gegeven voor het ‘Nationaal Initiatief Hersenen & Cognitie’ (NIHC). Onderzoek naar het Lerende Brein heeft hierin een prominente plek. Het formidabele bedrag van 6.1 miljoen euro wordt uit de FES middelen–in de wandelgangen ‘aardgasbaten’ genoemd- beschikbaar gesteld. Hiermee wordt het onderzoek naar brein & leren gestimuleerd. Maar niet alleen dat: het gaat ook om de overdracht van nieuwe kennis naar de praktijk van het onderwijs. En dat geldt voor de periode van de komende vijf jaar . (Zie het persbericht elders op deze website klik hier).

>> Lees het hele artikel

De Onderwijsagenda: ‘een debat om van te leren’

Dat zegt de Volkskrant in haar zaterdageditie van 21 november: “We vragen een debat over het onderwijs. Want we moeten ervan leren. Ouders, docenten en andere ervaringsdeskundigen zijn aan zet: hoe kan het onderwijs in Nederland beter? Hoe lossen we de problemen op?”. De Volkskrant probeert met de Ondewijsagenda de knelpunten op een rijtje te krijgen en wil graag van alle mogelijke betrokkenen weten wat er moet gebeuren (klik hier voor een pdf van het artikel).

>> Lees het hele artikel

Gevraagd: debat om van te leren. De onderwijsagenda

In: de Volkskrant

Klachten over het onderwijs in Nederland zijn er in vele soorten en maten. Maar de vraag is, hoe die problemen op te lossen. Met de Onderwijsagenda probeert de Volkskrant om de knelpunten op een rijtje te krijgen. Een dertigtal van deze knelpunten wordt gepresenteerd; deze zijn in kaart gebracht tezamen met een panel van wijzen waaronder Robbert Dijkgraaf, Jelle Jolles, Sywert van Lienden, Henriette Maassen van den Brink en Kars Veling. klik hier voor het hele artikel.