‘Ruimtelijke vermogens en leren’: een digitaal boekje

Op 15 maart verscheen het digi-boekje over ‘Ruimtelijke vermogens en leren’ getiteld Hoe word ik … piloot? (architect, modeontwerper, autocoureur). Het is geschreven door dr Helen Reed en is een derde publicatie in onze reeks ‘Verbreinen’. De andere twee boekjes zijn ‘Hands-on leren’ (verschenen 1 maart) en ‘Nieuwsgierigheid’ (verschenen op 8 maart). Ook deze boekjes zijn te downloaden vanaf deze site. Voor de download-link, zie beneden. Een samenvatting van het nieuwe boekje over Ruimtelijke vermogens en leren:

Samenvatting. Ruimtelijke vermogens voorspellen succes in rekenen, wiskunde, de natuurvakken, wetenschap en techniek. Maar ook bij taal, wereldoriëntatie, kunstvakken en bewegingsonderwijs staan ruimtelijke begrippen en vaardigheden centraal. Ruimtelijke vermogens zijn er in veel verschillende vormen. Het gaat onder meer om ruimtelijke oriëntatie, het doorgronden van ruimtelijke relaties, ruimtelijke beeldvorming, mentale rotatie, perspectiefname, en het kunnen omgaan met ruimtelijke representaties. Toch wordt het belang hiervan onder- belicht en krijgen ruimtelijke vaardigheden weinig aandacht op school. Al op jonge leeftijd ontstaan er individuele verschillen in ruimtelijke vermogens, zoals tussen jongens en meisjes en tussen kinderen uit verschil- lende thuismilieus. Deze verschillen hebben grotendeels te maken met de mate waarin kinderen deelnemen aan activiteiten die ruimtelijke handelingen uitlokken en door het gebruik van ruimtelijke taal door ouders. Ruimtelijke vermogens kunnen echter op veel verschil- lende manieren worden getraind. De ervaringen die kinderen op school en thuis opdoen dragen hier sterk aan bij. Leraren en ouders dienen daarom het belang van ruimtelijke vermogens in te zien en mogelijkheden te creëren om deze op school en thuis te stimuleren.

Het boekje is te lezen en te downloaden via de volgende link:

‘BreinLessen’ voor brugklassers en hun mentor.

Het Centrum Brein & Leren van de VU heeft afgelopen jaren de lessenserie ‘BreinLessen’ ontwikkeld. Deze is bedoeld voor leerlingen in de onderbouw van het vwo. De nieuwe interventie is gericht op het vergroten van zelfinzicht van de leerling, en daardoor van leermotivatie en studieprestaties. De lessenserie (7 lessen) is uitvoerig op scholen getest en aangepast op grond van de praktijkervaringen. Vanaf april 2017 gaat een nieuw praktijkproject lopen op vwo-scholen in de regio Amsterdam. Daartoe wordt het pakket beschikbaar gesteld aan mentoren/docenten van brugklassen: er is momenteel nog plaats voor enkele participanten. Voor geïnteresseerden staat nadere informatie beschreven in bijgaande memo. De auteurs van de BreinLessen hopen op grond van de ervaringen die in de komende maanden zullen worden opgedaan nog een aanpassing aan het materiaal te kunnen maken. Het kan vervolgens in het najaar van 2017 breder ter beschikking worden gesteld.

Meer over de BreinLessen en ook contactinformatie is opgenomen in bijgaande notitie. Klik hier: 170314LBKmentorlessenAdam

De auteurs: Bernice van Staalduine (economiedocente en mentor) en Jelle Jolles (Centrum Brein & Leren Amsterdam).

Ruimtelijke vermogens zijn noodzakelijk voor leren

Op 15 maart verschijnt op deze website het digi-boekje over ‘Ruimtelijke vermogens en leren’ getiteld Hoe word ik … piloot? (architect, modeontwerper, autocoureur). Het is een derde publicatie in onze reeks ‘Verbreinen’.

Boekje over nieuwsgierigheid is nu beschikbaar.

Op 8 maart 2017 verscheen de digitale publicatie over nieuwsgierigheid geschreven door Helen Reed.

In haar boek, getiteld De hongerige geest, geeft Helen Reed een mooi overzicht van vele aspecten van nieuwsgierigheid die van belang zijn voor ouders en verzorgers en voor professionals in het onderwijs. Een kind dat vragen stelt wil iets weten en wil iets bereiken. Het is belangrijk om nieuwsgierigheid te stimuleren, omdat het kind ervaart dat het stimulerend en ‘gewoon leuk’ is om te proberen om een antwoord op een vraag te zoeken. Daarmee is nieuwsgierigheid een essentieel onderdeel van het streven naar onderzoekend leren en exploreren. Helen Reed geeft met haar boek ook waardevolle tips en aanbevelingen voor de praktijk thuis, op school of elders.

Het boek is onderdeel van de reeks ‘Verbreinen’ die wordt uitgegeven door Neuropsych Publishers. De reeks is opgezet om bij te dragen aan het verkleinen van de nog bestaande kloof tussen wetenschappelijk onderzoek naar ‘leren’ en de toepassing in de praktijk. Op 1 maart verscheen het boekje getiteld ‘Hands-on leren’, ook van Helen Reed.

Prof. Jelle Jolles

Centrum Brein & Leren en Neuropsych Publishers,
Amsterdam
j.jolles@vu.nl

Voor de digitale versie van het boekje:

Boekje Hands-on Leren beschikbaar voor lezen en download

Op 1 maart 2017 verschijnt de digitale publicatie ‘Hands-on Leren’ geschreven door Helen Reed.

In dit boekje verheldert zij hoe verschillende aspecten van de ontwikkeling van het kind met elkaar samenhangen: waarneming, cognitie en gedrag. En wat de rol is van zowel de prikkels uit de omgeving als de hersenrijping. Het boek bevat een schat aan inzichten en kennis maar geeft ook antwoord op de vraag ‘wat moet ik daar nou mee in de praktijk?’. De auteur geeft een mooie beschrijving van het lerende kind in zijn context. Daarmee is het van belang voor ouders, professionele verzorgers en onderwijsprofessionals.

Het boek van Helen Reed is een deel in de reeks ‘Verbreinen’ die wordt uitgegeven door Neuropsych Publishers. De reeks is opgezet om bij te dragen aan het bevorderen van de dialoog tussen wetenschappelijk onderzoek op het gebied van ‘leren’ en de toepassing in de praktijk van onderwijs en opvoeding.

Prof. Jelle Jolles

Centrum Brein & Leren en Neuropsych Publishers,
Amsterdam
j.jolles@vu.nl

Voor de digitale versie van het boekje:

 

Lessenserie Leer het brein kennen

Er is nog steeds veel interesse voor onze lessenserie ‘Leer het brein kennen’. Daarover hebben wij al eerder gepubliceerd, zie onderstaande links. Wij hebben de intentie om de lessenserie in het voorjaar 2017 breder beschikbaar te stellen. Vanwege de media-aandacht voor het boek Het Tienerbrein en in het bijzonder het stuk in de NRC waarin gesproken werd over de lessenserie volgt hier wat nadere informatie.

De lessenserie is een experimentele interventie die ontwikkeld is door het Centrum Brein & Leren onder leiding van dr. Sanne Dekker en prof. dr. Jelle Jolles. Het interventieprogramma is gebaseerd op het principe van psycho-educatie gemaakt voor het trainen van de Executieve Functies van leerlingen in de leeftijdsgroep van 10 tot 14 jaar. De lessenserie leert de leerling welke interne en externe afleiders er zijn en geeft een handvat om zijn of haar impulsen beter te controleren. Ook krijgt de leerling meer inzicht in het eigen functioneren.

Nadere informatie over aanpak, opzet en toepassing van ‘Leer het brein kennen’ is hieronder beschikbaar aan de hand van eerder blogs hierover en een artikel in het januarinummer van het Magazine Bij de Les inclusief een aanvullend artikel.

Niki Korteweg (2016). Veel tieners hebben meer in hun mars. NRC, 5 december 2016. Lees hier het artikel.

S. Dekker & J. Jolles (2016). Leer het brein kennen. Werken aan het doelgericht gedrag van leerlingen. Bij de les, januarinummer 2016. Lees hier het artikel.

S. Dekker & J. Jolles (2016). Leer het brein kennen! Op basis van neuropsychologische inzichten werken aan het doelgericht gedrag van leerlingen. Lees hier het aanvullend artikel.

J. Jolles (2016). De leerling leert zichzelf kénnen via “Leer het brein kennen”. Blog, 5 maart 2016. Klik hier.

J. Jolles (2014). Interesse in de lessenserie ‘Leer het brein kennen’. Blog, 7 november 2014. Klik hier.

 

BreinPlein! op Facebook

breinplein%20facebookBreinPlein! is nu ook te vinden op Facebook. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe filmpjes, projecten en lesmethoden die de nieuwsgierigheid, het ruimtelijk redeneren en andere belangrijke schoolse vaardigheden stimuleren?  Like dan de Facebook pagina. Regelmatig zullen we hier nieuwe ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en opvoeding presenteren, bezien vanuit een hersenen- en gedragsperspectief. Heb je zelf een interessant artikel gevonden of ervaringen die je graag met ons wil delen? Tag @breinpleinproject. Blijf je hersenen prikkelen! www.facebook.com/breinpleinproject

Geef de leerling meer structuur in eerste jaren middelbare school

In het november nummer van het VO raad magazine staat het interview dat Hanneke van der Linden met Jelle Jolles had over de tiener en leren. Een aantal kerntopics uit zijn nieuwe boek Het tienerbrein. Over de adolescent tussen biologie en omgeving komen in het interview aan de orde. Het boek zal op 25 november verschijnen. Lees het artikel hier.

« Eerdere artikelen